Jak wprowadzać zmiany a nie tylko o tym mówić?

[PDF]

Zmiany to naturalny element życia każdego człowieka i codzienność każdej organizacji. Choć u części z nas wywołują napięcie i strach, a innych fascynują, są procesem nieuniknionym, zapewniającym postęp i rozwój. Zmiany w naszym życiu lub w systemie w którym funkcjonujemy mogą następować mimowolnie i naturalnie lub być generowane poprzez nasze świadome i nieświadome działania czy wybory. Co zrobić by przełamać się i zrobić krok w kierunku wymarzonych zmian? O tym rozmawiam z coachem i psychologiem Agnieszką Zielonką.

Czym są dla nas zmiany i dlaczego tak często się ich boimy?

Od lat w mojej pracy w obszarze zarządzania zmianą, przyglądam się procesom zmiany zachodzących zarówno w firmach moich Klientów jak i w trakcie procesów coachingowych. Ludzie z jednej strony pragną zmian, a z drugiej się ich obawiają, a postawę wobec nich trafnie przedstawił Spencer Johnson w kultowej książce „Kto zabrał mój ser”. Autor metaforycznie opisał ludzkie reakcje na zmianę – od lęku i ucieczki przed zmianą, przez jej zaprzeczenie i opór w stosunku do niej, do instynktowego działania. Książka pięknie ilustruje niezmienność świata w aspekcie dynamiki zachodzących w nim zmian oraz przekonuje nas, że warto decydować się na zmiany, poddawać się nim i wręcz za nimi podążać.

Czy zatem każdy z nas w czasie zmian zachowuje się według utartego schematu?

U każdego z nas i w każdej organizacji proces zmian przebiega tak samo i można go podzielić na cztery zasadnicze fazy:

Wyparcie – następuje w chwili nadejścia zmiany. Podświadomie czujemy strach, ignorujemy zmianę i próbujemy utrzymać status quo. Na tym etapie zmiany potrzebujemy ją uzasadnić i zrozumieć jej nieuchronność.

Opór – w tej fazie zazwyczaj w skutek obniżenia motywacji spada nasza efektywność. Pojawia się sprzeciw i bunt wobec zmiany, złość i irytacja. Zmianę poddajemy krytyce do momentu aż zaczynamy rozumieć powody jej nastania.

Próby – kiedy przyjmujemy nieuchronność zmiany pojawia się niecierpliwość ale też ciekawość. Zaczynamy dostrzegać pozytywne aspekty zmiany, uczymy się nowych zachowań, rozwijamy nowe umiejętności, eksperymentujemy.

Adaptacja – rozumiemy zmianę, przyjmujemy ją i dostrzegamy wszystkie jej aspekty. Wzrasta motywacja i pewność siebie, czujemy spokój i komfort.

Mając świadomość etapu na którym się znajdujemy, łatwiej nam odpowiednio kierować procesem zmiany. Poza tym warto zrozumieć, że w danej fazie nasze reakcje, emocje czy zachowania są zupełnie naturalne.

Jak więc wykorzystać ten naturalny proces i skutecznie zmotywować się do wprowadzenia zmian?

Według teorii pola sił Kurta Lewina każde nasze zachowanie wynika ze stosunku sił napędowych i powstrzymujących. Dlatego pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian jest rozpoznanie, rozróżnienie i porównanie ze sobą tych sił. Warto mieć także świadomość, że oddziaływanie zmian zależy od wielu czynników. J.Penc w książce „Zarządzanie ku przyszłości” wymienia takie czynniki jak m.in.:

  • postawa życiowa wpływająca na to jak postrzegamy otaczającą  rzeczywistość,
  • bilans potencjalnych osobistych zysków i strat związanych z wprowadzanymi zmianami,
  • sposób w jaki wyrażane są zwłaszcza te aspekty zmian, na które możemy mieć wpływ,
  • stopień w jakim jesteśmy osobiście zaangażowani w działania związane z planowaniem i wprowadzaniem zmian.

Zatem dobrze pamiętać o podstawowych zasadach, które pomogą nam we wprowadzeniu zmian:

  • Zmiany są nieuchronne i zawsze kończą się fazą adaptacji.
  • Proces zmian jest prosty i uniwersalny, dlatego warto go znać i wykorzystać do jak najszybszego przejścia do fazy adaptacji.
  • Gdy żyjemy w ciągłej zmianie i przeżywamy kilka zmian na raz, warto obserwować, która faza działa na nas najsilniej. Odpowiednie zarządzanie zmianą znacząco wpływa na naszą efektywność.
  • Warto pamiętać, że fazy zmiany będą różnie kształtować się na osi czasu w zależności od tego czy jesteśmy inicjatorem czy też wykonawcą zmiany.

Jak może pomóc nam coaching?

Coaching w swoim założeniu wspiera klienta w przechodzeniu przez zmianę. Zmiana przekonań, postaw, a co za tym idzie zachowań i życia klienta, jest celem coachingu. Coaching maksymalnie skraca czas przejścia do fazy adaptacji w zmianie. Dobry coach potrafi dobrze identyfikować fazę zmiany, w której znajduje się klient i wybierać adekwatne narzędzia pracy. Pomaga wzmacniać te umiejętności, które pomogą mu w osiąganiu celów i zaadaptowanie się w zmianie.

 

dr Agnieszka Zielonka

Ula Napieralska

Akademia JA
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 


11.06.2018
Spotkanie dla przyszłych właścicieli
Ośrodków Akademii JA


21.05 do 25.05 i 25.06 do 29.06
Akademia Trenera PharusSerdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona