Jak wprowadzać zmiany a nie tylko o tym mówić?

[PDF]

Zmiany to naturalny element życia każdego człowieka i codzienność każdej organizacji. Choć u części z nas wywołują napięcie i strach, a innych fascynują, są procesem nieuniknionym, zapewniającym postęp i rozwój. Zmiany w naszym życiu lub w systemie w którym funkcjonujemy mogą następować mimowolnie i naturalnie lub być generowane poprzez nasze świadome i nieświadome działania czy wybory. Co zrobić by przełamać się i zrobić krok w kierunku wymarzonych zmian? O tym rozmawiam z coachem i psychologiem Agnieszką Zielonką.

Czym są dla nas zmiany i dlaczego tak często się ich boimy?

Od lat w mojej pracy w obszarze zarządzania zmianą, przyglądam się procesom zmiany zachodzących zarówno w firmach moich Klientów jak i w trakcie procesów coachingowych. Ludzie z jednej strony pragną zmian, a z drugiej się ich obawiają, a postawę wobec nich trafnie przedstawił Spencer Johnson w kultowej książce „Kto zabrał mój ser”. Autor metaforycznie opisał ludzkie reakcje na zmianę – od lęku i ucieczki przed zmianą, przez jej zaprzeczenie i opór w stosunku do niej, do instynktowego działania. Książka pięknie ilustruje niezmienność świata w aspekcie dynamiki zachodzących w nim zmian oraz przekonuje nas, że warto decydować się na zmiany, poddawać się nim i wręcz za nimi podążać.

Czy zatem każdy z nas w czasie zmian zachowuje się według utartego schematu?

U każdego z nas i w każdej organizacji proces zmian przebiega tak samo i można go podzielić na cztery zasadnicze fazy:

Wyparcie – następuje w chwili nadejścia zmiany. Podświadomie czujemy strach, ignorujemy zmianę i próbujemy utrzymać status quo. Na tym etapie zmiany potrzebujemy ją uzasadnić i zrozumieć jej nieuchronność.

Opór – w tej fazie zazwyczaj w skutek obniżenia motywacji spada nasza efektywność. Pojawia się sprzeciw i bunt wobec zmiany, złość i irytacja. Zmianę poddajemy krytyce do momentu aż zaczynamy rozumieć powody jej nastania.

Próby – kiedy przyjmujemy nieuchronność zmiany pojawia się niecierpliwość ale też ciekawość. Zaczynamy dostrzegać pozytywne aspekty zmiany, uczymy się nowych zachowań, rozwijamy nowe umiejętności, eksperymentujemy.

Adaptacja – rozumiemy zmianę, przyjmujemy ją i dostrzegamy wszystkie jej aspekty. Wzrasta motywacja i pewność siebie, czujemy spokój i komfort.

Mając świadomość etapu na którym się znajdujemy, łatwiej nam odpowiednio kierować procesem zmiany. Poza tym warto zrozumieć, że w danej fazie nasze reakcje, emocje czy zachowania są zupełnie naturalne.

Jak więc wykorzystać ten naturalny proces i skutecznie zmotywować się do wprowadzenia zmian?

Według teorii pola sił Kurta Lewina każde nasze zachowanie wynika ze stosunku sił napędowych i powstrzymujących. Dlatego pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian jest rozpoznanie, rozróżnienie i porównanie ze sobą tych sił. Warto mieć także świadomość, że oddziaływanie zmian zależy od wielu czynników. J.Penc w książce „Zarządzanie ku przyszłości” wymienia takie czynniki jak m.in.:

  • postawa życiowa wpływająca na to jak postrzegamy otaczającą  rzeczywistość,
  • bilans potencjalnych osobistych zysków i strat związanych z wprowadzanymi zmianami,
  • sposób w jaki wyrażane są zwłaszcza te aspekty zmian, na które możemy mieć wpływ,
  • stopień w jakim jesteśmy osobiście zaangażowani w działania związane z planowaniem i wprowadzaniem zmian.

Zatem dobrze pamiętać o podstawowych zasadach, które pomogą nam we wprowadzeniu zmian:

  • Zmiany są nieuchronne i zawsze kończą się fazą adaptacji.
  • Proces zmian jest prosty i uniwersalny, dlatego warto go znać i wykorzystać do jak najszybszego przejścia do fazy adaptacji.
  • Gdy żyjemy w ciągłej zmianie i przeżywamy kilka zmian na raz, warto obserwować, która faza działa na nas najsilniej. Odpowiednie zarządzanie zmianą znacząco wpływa na naszą efektywność.
  • Warto pamiętać, że fazy zmiany będą różnie kształtować się na osi czasu w zależności od tego czy jesteśmy inicjatorem czy też wykonawcą zmiany.

Jak może pomóc nam coaching?

Coaching w swoim założeniu wspiera klienta w przechodzeniu przez zmianę. Zmiana przekonań, postaw, a co za tym idzie zachowań i życia klienta, jest celem coachingu. Coaching maksymalnie skraca czas przejścia do fazy adaptacji w zmianie. Dobry coach potrafi dobrze identyfikować fazę zmiany, w której znajduje się klient i wybierać adekwatne narzędzia pracy. Pomaga wzmacniać te umiejętności, które pomogą mu w osiąganiu celów i zaadaptowanie się w zmianie.

 

dr Agnieszka Zielonka

Ula Napieralska

Akademia JA
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 

Zapraszamy do współpracy,
załóż Ośrodek Akademii JA!


26.02 do 02.03.2018
Akademia Trenera Pharus


09.04 do 11.04.2018
Trening Interpersonalny
Akademia Anoichto

 

Serdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona