Oblicza coachingu – czy warto wierzyć w specjalizacje?

[PDF]

            Coaching, jak podaje wiele szkół, to wielopoziomowy proces, który pomaga ludziom i organizacjom zwiększać efektywność, optymalizować działania, osiągać cele, a przez to – wykorzystując potencjał, stwarza lepsze warunki do szybszego rozwoju.

            Głównym celem coachingu jest wzmocnienie klienta, pomoc w wydobyciu jego zasobów oraz stwarzanie takich warunków, aby w oparciu o własne przemyślenia i wnioski, jak najszybciej przechodził do fazy adaptacji zamierzonej zmiany. Pomaga w tym partnerski charakter relacji klienta z coachem - coach nie jest autorytetem, mentorem, ekspertem czy doradcą i nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje klienta w procesie.

 

            W coachingu można pracować w różnych obszarach i tematach, takich jak życie osobiste (life coaching), kariera (career coaching), biznes (business coaching), zdrowie i żywienie (diet coaching) i wiele innych. Może być też kierowany do różnych grup np. menedżerów i wyższej kadry kierowniczej (executive coaching), zespołów (team coaching) czy liderów (leadrship coaching). I tak, według tematów poruszanych na sesji coachingowej lub grup odbiorców,  coaching można podzielić na rodzaje – specjalizacje, które coraz powszechniej obierają coachowie. Jednak czy warto w nie wierzyć?

            Coach nie musi być też specjalistą w dziedzinie, która stanowi obszar pracy coachingowej. Posiadanie doświadczenia i wiedzy może być przydatne, jednak nie jest konieczne, ponieważ coaching nie jest doradztwem, a coach nie pełni w relacji z klientem funkcji eksperta. Dlatego pracując jako coach w biznesie, nie trzeba być prezesem korporacji, zajmując się coachingiem zdrowia nie trzeba być lekarzem czy dietetykiem, a wspierając klienta w osiąganiu celów sportowych, nie jest konieczne aktywne uprawianie tej samej dyscypliny sportu co klient. Najistotniejsze są kompetencje coacha oraz jego umiejętności prowadzenia procesu zmian u klienta i stosowania metod usprawniający ten proces.

            Jako że proces zmian u każdego z nas przebiega tak samo (o czym pisałam w artykule „Jak wprowadzać zmiany a nie tylko o tym mówić?”), podczas pracy coach wykorzystuje podobne metody i narzędzia, niezależnie od obszaru w którym działa. Specjalizacja może więc ułatwić pracę coacha, bo dzięki niej dobrze rozumie on swoich klientów, a jego doświadczenie pozwala na szybsze reakcje w powtarzających się sytuacjach.  Jednak ważne jest, aby coach specjalizujący się w danej dziedzinie nie przyjął roli doradcy czy mentora, który z partnera staje się ekspertem w temacie podejmowanym przez klienta. W takim wypadku zmieni się forma pracy, a główny cel coachingu nie zostanie osiągnięty.

 

dr Agnieszka Zielonka

Ula Napieralska

Akademia JA
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 


11.06.2018
Spotkanie dla przyszłych właścicieli
Ośrodków Akademii JA


21.05 do 25.05 i 25.06 do 29.06
Akademia Trenera PharusSerdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona