Oblicza coachingu – czy warto wierzyć w specjalizacje?

[PDF]

            Coaching, jak podaje wiele szkół, to wielopoziomowy proces, który pomaga ludziom i organizacjom zwiększać efektywność, optymalizować działania, osiągać cele, a przez to – wykorzystując potencjał, stwarza lepsze warunki do szybszego rozwoju.

            Głównym celem coachingu jest wzmocnienie klienta, pomoc w wydobyciu jego zasobów oraz stwarzanie takich warunków, aby w oparciu o własne przemyślenia i wnioski, jak najszybciej przechodził do fazy adaptacji zamierzonej zmiany. Pomaga w tym partnerski charakter relacji klienta z coachem - coach nie jest autorytetem, mentorem, ekspertem czy doradcą i nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje klienta w procesie.

 

            W coachingu można pracować w różnych obszarach i tematach, takich jak życie osobiste (life coaching), kariera (career coaching), biznes (business coaching), zdrowie i żywienie (diet coaching) i wiele innych. Może być też kierowany do różnych grup np. menedżerów i wyższej kadry kierowniczej (executive coaching), zespołów (team coaching) czy liderów (leadrship coaching). I tak, według tematów poruszanych na sesji coachingowej lub grup odbiorców,  coaching można podzielić na rodzaje – specjalizacje, które coraz powszechniej obierają coachowie. Jednak czy warto w nie wierzyć?

            Coach nie musi być też specjalistą w dziedzinie, która stanowi obszar pracy coachingowej. Posiadanie doświadczenia i wiedzy może być przydatne, jednak nie jest konieczne, ponieważ coaching nie jest doradztwem, a coach nie pełni w relacji z klientem funkcji eksperta. Dlatego pracując jako coach w biznesie, nie trzeba być prezesem korporacji, zajmując się coachingiem zdrowia nie trzeba być lekarzem czy dietetykiem, a wspierając klienta w osiąganiu celów sportowych, nie jest konieczne aktywne uprawianie tej samej dyscypliny sportu co klient. Najistotniejsze są kompetencje coacha oraz jego umiejętności prowadzenia procesu zmian u klienta i stosowania metod usprawniający ten proces.

            Jako że proces zmian u każdego z nas przebiega tak samo (o czym pisałam w artykule „Jak wprowadzać zmiany a nie tylko o tym mówić?”), podczas pracy coach wykorzystuje podobne metody i narzędzia, niezależnie od obszaru w którym działa. Specjalizacja może więc ułatwić pracę coacha, bo dzięki niej dobrze rozumie on swoich klientów, a jego doświadczenie pozwala na szybsze reakcje w powtarzających się sytuacjach.  Jednak ważne jest, aby coach specjalizujący się w danej dziedzinie nie przyjął roli doradcy czy mentora, który z partnera staje się ekspertem w temacie podejmowanym przez klienta. W takim wypadku zmieni się forma pracy, a główny cel coachingu nie zostanie osiągnięty.

 

dr Agnieszka Zielonka

Ula Napieralska

Akademia JA
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 

Zapraszamy do współpracy,
załóż Ośrodek Akademii JA!


26.02 do 02.03.2018
Akademia Trenera Pharus


09.04 do 11.04.2018
Trening Interpersonalny
Akademia Anoichto

 

Serdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona