Kobiety w biznesie

„Magazyn Foreign Policy stawia tezę, że mężczyźni dostali czerwoną kartkę, a kryzys najprawdopodobniej przyspieszy przejmowanie władzy przez kobiety. Coraz więcej społeczeństw (w tym i ich męska część) uświadamia sobie bowiem, że agresywny i ryzykancki styl, dzięki któremu mężczyźni zyskali wpływy, okazał się destrukcyjny. Przykłady? Gdy załamała się gospodarka Islandii, wyborcy odesłali męską elitę polityczną do poczekalni, stawiając na kobietę. Podobnie stało się na Litwie, gdzie fotel prezydencki objęła Dalia Grybauskaite, sprawna komisarz UE ds. budżetu. To nie są odosobnione przykłady, ale szersze zjawisko. W parlamencie Rwandy jest aż 56 proc. kobiet – poza zagwarantowanym parytetem 30 proc., zdobyły jeszcze 26 proc. w głosowaniu. Po masakrach Tutsi i Hutu wyborcy uznali, że kobiety u władzy to większe prawdopodobieństwo, iż sytuacja się nie powtórzy. Przykładów rosnącego znaczenie kobiet jest więcej.”[1]

Osiągnięcieprzewagi konkurencyjnej to cel do którego dąży wiele firm, szczególnie w czasach kryzysu. Istnieje wiele sposobów na wzmocnienie pozycji firmy, np. działania marketingowe czy podnoszenie efektywności kadry zarządzającej. Dla firm, które chcą się dynamicznie rozwijać, dobrym rozwiązaniem jest zwiększenie różnorodności w zarządzaniu czyli wykorzystanie synergii, tworzonej dzięki współpracy kobiet i mężczyzn. Nowoczesne przedsiębiorstwa powinny wspierać współpracę przedstawicieli obu płci i tworzyć możliwości do wprowadzania i łączenia różnych stylów zarządzania tak, aby skutecznie optymalizować działania firmy.

McKinsey&Company przeprowadził badania w 231 przedsiębiorstwach (państwowych, prywatnych oraz non-profit) dotyczące składu i jakości kadr menedżerskich. Wynika z nich, że warto dążyć do różnorodności w firmach, ponieważ zachowania reprezentowane przez kobiety zdecydowanie poprawiają wyniki organizacji. 115 tys. pracowników oceniało osiągnięcia swoich firm w dziewięciu aspektach efektywności organizacyjnej: przywództwa, odpowiedzialności, koordynacji, kierunku, kontroli, środowiska pracy, innowacyjności, orientacji zewnętrznej, wartości, umiejętności oraz motywacji. Badania wykazują, że firmy w których wysokie funkcje pełnią kobiety są bardziej sprawne organizacyjnie i osiągają lepsze wyniki finansowe. Firmy w zarządach których zasiadają minimum trzy kobiety, prosperują lepiej i osiągają wyższe wyniki we wszystkich dziewięciu aspektach efektywności organizacyjnej co przekłada się na ich sukces finansowy. Przyczyną tej tendencji jest zrównoważenie tradycyjnego, męskiego stylu zarządzania z wartościami i zachowaniami reprezentowanymi przez kobiety.

W badaniu Amazone Eurofund2 w którym wzięło udział 89 europejskich korporacji notowanych na giełdach ujawniono, że firmy z najwyższym poziomem różnorodności (gender diversity) wśród kadr zarządzających, osiągają lepsze wyniki w zakresie rentowności kapitału, wzrostu wartości akcji i zysku operacyjnego od innych firm z tego samego sektora. Taki wynik nie oznacza, że kobiety na kierowniczych stanowiskach gwarantują sukces bo oczywiście na wszystkich członkach zarządu spoczywa obowiązek podejmowania strategicznych decyzji, wykonywania kontroli czy analiz.

Co sprawia, że firmy w których wysokie stanowiska zajmują kobiety osiągają dobre wyniki? Z analiz przeprowadzonych przez McKinsey wynika, że znaczący wpływ na to ma charakter kobiecych zachowań przywódczych, które różnią sie od tych prezentowanych przez mężczyzn. Bassa i Avolio dokonali klasyfikacji i pomiaru częstotliwości zachowań przywódczych obserwowanych w korporacjach. Można wyróżnić dziewięć zachowań, które wpływają na poprawę efektywności organizacyjnej:

 • wspólne podejmowanie decyzji;
 • służenie własnym przykładem;
 • skuteczna komunikacja;
 • inspiracja;
 • oczekiwania i nagrody;
 • samodzielne podejmowanie decyzji;
 • rozwój pracowników;
 • stymulacja intelektualna;
 • kontrola i działania naprawcze.

Okazuje się, że kobiety i mężczyźni stosują takie same praktyki przywódcze jednak w różnej częstotliwości. Kobiety wpływają na poprawę sytuacji w firmach dlatego, że częściej stosują zróżnicowane praktyki, to znaczy uważniej słuchają oczekiwań i przyznają nagrody, stawiają na rozwój pracowników, kładą nacisk na inspirowanie ludzi i częściej służą przykładem i podejmują decyzje grupowo. Mężczyźni natomiast częściej indywidualnie podejmują decyzje, kontrolują i stosują działania naprawcze. Zdaje się, że kobiecy styl zarządzania może mieć kluczowe znaczenie dla działalności firm w przyszłości. Ponad 1000 menedżerów wysokiego szczebla wzięło udział w badaniu, które miało wykazać jak istotne będą długoterminowe trendy kształtujące środowisko działań biznesowych. Wyniki pokazują, że najważniejsze będą:

 • „szybszy rozwój innowacji technologicznych,
 • coraz większa dostępność wiedzy i możliwości jej wykorzystania,
 • konkurowanie o najbardziej utalentowanych pracowników na szczeblu globalnym.”

Menedżerowie wskazali również, które z dziewięciu zachowań wpływających na poprawę efektywności organizacyjnej mogą skutecznie wspierać te trendy w przyszłości. Okazało się, że najważniejsze okazały się cztery zachowania: stymulacja intelektualna, wspólne podejmowanie decyzji, inspiracja, oraz oczekiwania i nagrody – czyli te, które są najczęściej stosowane przez kobiety. Poza tym, ponad 70% menedżerów biorących udział w badaniu stwierdziło, że w ich organizacjach brakuje zachowań uznanych za najważniejsze.

Doświadczenia z pracy z firmami na całym świecie pokazują, że stymulując działania w dwóch wymiarach można zwiększyć różnorodność kadr. Pierwszy wymiar – makro, to najczęściej działania państwa, dzięki którym wzrasta atrakcyjność pracy z punktu widzenia kobiet. Może mieć na to wpływ zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej, równe ulgi podatkowe i świadczenia socjalne dla obu płci. Działania stanowią otoczenie firmy i są tematem debaty o polityce państwa. Drugi wymiar to działania w skali mikro czyli wszystkie te działania, które podejmowane są w przedsiębiorstwie decyzją zarządu. Są one kluczowe dla działalności firmy.

 

Dr Agnieszka Zielonka

Akademia JA[1] http://www.wbn.org.pl/images/2010_ThinkTank_Diversity%20in%20Management%20extra.pdf
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 


11.06.2018
Spotkanie dla przyszłych właścicieli
Ośrodków Akademii JA


21.05 do 25.05 i 25.06 do 29.06
Akademia Trenera PharusSerdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona