Od czego zależa ceny coachingu

Popularyzacja coachingu w Polsce powoduje prężny rozwój usług coachingowych.  Na coraz większym rynku działa wiele podmiotów oferujących swoje usługi, a każdy z nich opracowuje własną strategię działania, a tym samym ustala cenę swoich usług. Określając cenę prowadzonej przez siebie sesji, każdy coach może brać pod uwagę różne, subiektywnie słuszne kryteria.

Z badań przeprowadzonych w środowisku coachów przez dr Agnieszkę Zielonkę wynika, że istnieją pewne stałe, które decydują o cenie usługi coachingowej.

Według Andrzeja Bernardyna są to:

  • Doświadczenie i kompetencje coacha, jego staż zawodowy, wykształcenie, zasób umiejętności, wiedzy i cech osobistych, jakie posiada.
  • Renoma coacha, jego rozpoznawalność, sukcesy zawodowe oraz efekty jego pracy.
  • Klient docelowy, czyli rodzaj prowadzonego coachingu. Inne stawki proponowane są klientom biznesowym – top menedżerom i specjalistom, a inne obowiązują klientów indywidualnych w life coachingu.
  • Liczba sesji coachingowych. Często poszczególne sesje całego procesu coachingowego mają inną cenę niż jedna sesja np. zerowa bądź interwencyjna.
  • Odległość do klienta,  ma duże znaczenie dla kształtowania ceny w przypadku gdy sesja odbywa się w znacznej odległości od stałego miejsca działalności coacha.
  • Powiązanie z innymi usługami– cena za sesję może zmienić się, gdy coaching jest wsparciem bądź uzupełnieniem innej usługi np. szkolenia bądź jest elementem większego projektu.

Innymi wymienianymi przez coachów czynnikami mającymi wpływ na cenę coachingu są: czas trwania sesji (na rynku proponowane są sesje zarówno pół jak i kilkugodzinne), średni czas pracy coacha z klientem do osiągnięcia efektów, zakres tematów z którymi można pracować, rekomendacje i referencje klientów, świadomość biznesowa coacha i jego strategia działania, a także certyfikaty i przynależność do stowarzyszeń oraz organizacji.

Jednak według Piotra Mosaka, przy ustaleniu ceny za coaching ważne jest to, żeby coach miał poczucie uczciwości wobec siebie i wobec klienta oraz wierzył, że proponowana przez niego cena jest adekwatna do jego kompetencji. 

 

Ula Napieralska, specjalista ds. szkoleń w Akademii JA

www.akademia-ja.pl
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 


11.06.2018
Spotkanie dla przyszłych właścicieli
Ośrodków Akademii JA


21.05 do 25.05 i 25.06 do 29.06
Akademia Trenera PharusSerdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona