CO POWINNO BYĆ W UMOWIE COACHINGOWEJ?

Obecnie polskie prawo nie kontroluje w pełni rynku usług coachingowych i nie reguluje precyzyjnie panujących na nim zasad. Zabezpieczeniem dla klientów jest umowa coachingowa (kontrakt), zawierana na samym początku procesu coachingowego, która powinna być zgodna z  Kodeksem Etyki Coacha.

To właśnie ona chroni klienta przed niekompetencją coacha oraz pozwala na wypracowanie zadowalających obie strony zasad współpracy. Mimo że podstawą pracy coacha z klientem jest wzajemne zaufanie, to kontrakt tworzy bezpieczne warunki dla całego procesu coachingowego oraz umożliwia skoncentrowanie się wyłącznie na osiąganiu celu przez klienta.

Jako że nie istnieją żadne wymogi co do formy umowy coachingowej, może ona być zawarta na podstawie ustnego porozumienia, jednak zaleca się sporządzanie jej w formie pisemnej.

17 minut konia

[Autor: Katarzyna Burda, Newsweek 9/2016]

Koń potrafi  świetnie rozpoznawać, czy człowiek jest zły, czy szczęśliwy – wynika z najnowszych badań. Może to dlatego, że ludzie i konie wyrażają emocje w bardzo podobny sposób.

Koń potrafi czytać z ludzkiej twarzy jak z otwartej księgi. Z całą pewnością jest w stanie odróżnić osobę przyjazną od wrogo usposobionej – przekonują naukowcy z University  Sussex w artykule w najnowszym ,,Biology Letters”. Dowiedli tego, pokazując 28 koniom zdjęcia ludzkich twarzy, wyrażające skrajne emocje, od spokoju i rozluźnienia po złość,  obserwując ich reakcje. Okazało się, że zwierzęta, widząc twarze wyrażające wściekłość, spoglądają na nie wyłącznie lewym okiem. – Lewe oko powiązane jest z prawą półkulą mózgu, która u koni aktywuje się w zetknięciu z negatywnymi bodźcami – tłumaczy dr Amy Smith, kierująca tymi badaniami, Jej zdaniem koń wie, kiedy człowiek jest zły, a kiedy szczęśliwy.

Jak wprowadzać zmiany a nie tylko o tym mówić?

Zmiany to naturalny element życia każdego człowieka i codzienność każdej organizacji. Choć u części z nas wywołują napięcie i strach, a innych fascynują, są procesem nieuniknionym, zapewniającym postęp i rozwój. Zmiany w naszym życiu lub w systemie w którym funkcjonujemy mogą następować mimowolnie i naturalnie lub być generowane poprzez nasze świadome i nieświadome działania czy wybory. Co zrobić by przełamać się i zrobić krok w kierunku wymarzonych zmian? O tym rozmawiam z coachem i psychologiem Agnieszką Zielonką.

Oblicza coachingu – czy warto wierzyć w specjalizacje?

            Coaching, jak podaje wiele szkół, to wielopoziomowy proces, który pomaga ludziom i organizacjom zwiększać efektywność, optymalizować działania, osiągać cele, a przez to – wykorzystując potencjał, stwarza lepsze warunki do szybszego rozwoju.

            Głównym celem coachingu jest wzmocnienie klienta, pomoc w wydobyciu jego zasobów oraz stwarzanie takich warunków, aby w oparciu o własne przemyślenia i wnioski, jak najszybciej przechodził do fazy adaptacji zamierzonej zmiany. Pomaga w tym partnerski charakter relacji klienta z coachem - coach nie jest autorytetem, mentorem, ekspertem czy doradcą i nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje klienta w procesie.

Ile wart jest coaching?

Coaching - to najbardziej zindywidualizowana, skuteczna forma wspomagania rozwoju ludzi i organizacji. Opiera się na założeniu, że wykorzystujemy jedynie niewielki procent naszego potencjału. Aby uruchomić posiadane zasoby, trzeba dotrzeć do nich - cierpliwie, metodycznie, życzliwie, umiejętnie. Trzeba chcieć to zrobić. Trzeba potrafić.
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 


11.06.2018
Spotkanie dla przyszłych właścicieli
Ośrodków Akademii JA


21.05 do 25.05 i 25.06 do 29.06
Akademia Trenera PharusSerdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona