nasi klienci

Biznes

Biznes

KIM
JESTEŚ?

kadrą zarządzającą wyższego szczebla

kadrą menedżerską

szefem zespołu projektowego

TWOJE
ZADANIA
TO

planowanie strategii i podejmowanie decyzji

organizacja pracy zespołowej

monitoring pracy

przywództwo i motywowanie

zarządzanie samym sobą

rozwiązywanie konfliktów w grupie

CO
ZYSKASZ?

dowiesz się jak jeszcze lepiej wykorzystać zasoby,
które masz do zarządzania swoją organizacją

wybierzesz najbardziej optymalną strategię rozwoju swojej firmy

nauczysz się w jeszcze bardziej zrównoważony sposób organizować swój czas pracy i jeszcze lepiej wypracujesz swoją wewnętrzną dyscyplinę

wzmocnisz swoje kompetencje interpersonalne

wzmocnisz swoją pozycję lidera w zespole

dowiesz się jak jeszcze lepiej skutecznie integrować zespół

Oświata

Kadra oświatowa

KIM
JESTEŚ?

dyrektorem szkoły

nauczycielem

pedagogiem

psychologiem, doradcą zawodowym

TWOJE
ZADANIA
TO

opieka nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole

tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków

zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

współdziałanie z innymi instytucjami, szkołami i jednostkami administracji samorządowej

wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
ich zdolności i zainteresowań

doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

współpraca z rodzicami, wspomaga działalność wychowawczą rodziców i opiekunów

CO
ZYSKASZ?

umożliwi ustawiczne doskonalenie
Twoich kompetencji

pozwoli na budowanie i rozwijanie jeszcze lepszej kultury współpracy

pomoże wypracować Ci nową podstawę wobec ucznia
i wzmacniać relację z nim

jest narzędziem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

da Ci możliwość pracy w oparciu o kolejne nowoczesne narzędzia

wzmocni Twoje relacje z rodzicami i opiekunami

da Ci możliwość jeszcze bardziej systematycznej autorefleksji nad jakością własnej pracy

Instytucje

Przedstawiciele instytucji publicznych

KIM
JESTEŚ?

dyrektorem instytucji

naczelnikiem, kierownikiem wydziału/departamentu

pracownikiem socjalnym

TWOJE
ZADANIA
TO

realizowanie zadań nałożonych prawem

stosowanie przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych wedle swoich kompetencji

współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej oraz zlecanie zadań innym organom

współpraca z pracownikami różnego szczebla w Twojej instytucji

kontakt z petentami, obsługa administracyjna, wydawanie decyzji i postanowień

przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem publicznym

CO
ZYSKASZ?

wesprze jednostki i zespoły,
których jesteś członkiem w wykonywaniu zadań w najbardziej skuteczny sposób

rozwinie Twoje kompetencje osobiste

wzmocni relacje pomiędzy szczeblami instytucji

pomoże Ci jeszcze silniej skoncentrować się na osiąganiu konkretnych celów

da Ci narzędzia do udoskonalania strategii decyzyjnych

 

Prywatnie

Osoby prywatne

KIM
JESTEŚ?

Osobą, która lubi ludzi

Kimś, kogo cieszy wspieranie rozwoju innych i pomaganie

Osobą, którą pasjonuje własny rozwój

Poszukującym swojej drogi

CZEGO
SZUKASZ?

Pracy, która da Ci pełną satysfakcję

Pasji, którą z radością będziesz realizować

Celów, które z łatwością uda Ci się osiągać

CO
ZYSKASZ?

Nowy, ciekawy zawód coacha lub trenera

Rozwój osobisty

Inspirujące kontakty w nowym środowisku

 
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 


11.06.2018
Spotkanie dla przyszłych właścicieli
Ośrodków Akademii JA


21.05 do 25.05 i 25.06 do 29.06
Akademia Trenera PharusSerdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona