ISTANOME

Akademia Emocji

Akademia Emocji ISTANOME to połączenie Akademii Trenera Pharus i dodatkowej umiejętności jaką jest praca nad rozwojem emocjonalnym dzieci i młodzieży z wykorzystaniem autorskich programów Akademii JA -„Oto JA” i „JA czyli kto?” Oprócz zdobycia kompetencji i zawodu Trenera (patrz szkolenie Akademia Trenera PHARUS) dodatkowo zyskują Państwo licencję do prowadzenia zajęć na bazie materiałów dydaktycznych Akademii JA. Podczas ISTANOME dowiadują się Państwo jak skutecznie prowadzić tego rodzaju zajęcia, jak wykorzystać do tego materiały szkoleniowe i własne umiejętności zdobyte podczas szkoły Trenera. Druga część obejmuje także scenariusze warsztatów dla rodziców, z których dowiecie się jak współpracować i prowadzić tego rodzaju spotkania.
Szczególnie zachęcamy Państwa do otwierania własnych Ośrodków Akademii JA, gdzie będą prowadzone programy „Oto JA” i „JA czyli kto?”. Otrzymują Państwo wsparcie przy uruchomieniu takiej placówki na bezpłatnym szkoleniu dla właścicieli. Oprócz bazy programowej, oferujemy Państwu logo, biznes plan, materiały reklamowe, wsparcie merytoryczne na każdym etapie prowadzenia ośrodka. Taki Ośrodek może powstać jako nowa bądź już istniejąca działalność gospodarcza, jednocześnie gwarantujemy wyłączność na terenie działania. To nie tylko satysfakcjonujący i wartościowy, ale także intratny biznes odnajdujący się w obecnych potrzebach rynku.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.

Carl Rogers

Akademia Emocji Istanome korzyści dla Ciebie:

Nowy zawód i kompetencje trenera

Wzrost zdolności interpersonalnych

Planowanie i prowadzenie szkoleń

Licencja na prowadzenie autorskich zajęć Akademii JA

Materiały dydaktyczne i szkoleniowe

Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą nad ich rozwojem emocjonalnym

Warsztaty dla rodziców

Nowa działalność i umiejętności na rynku pracy

AZielonka

Agnieszka Zielonka

CZŁONEK ZARZĄDU | TRENER / COACH / TERAPEUTA / SUPERWIZOR