Akademia JA

i jej założycielki

Akademia JA Jest efektem spotkania się kobiet pełnych pasji do tego, co robią: Agnieszki Zielonki i Iwony Żbikowskiej. Zawodowo łączą umiejętności psychologa (Agnieszka Zielonka jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii), marketingowca (Iwona Żbikowska ukończyła studia na kierunku zarządzanie i marketing), trenera, coacha, supervisora, falicytatora i przedsiębiorcy. Prywatnie są mamami, dzięki czemu praca nad rozwojem emocjonalnym dzieci jest im bliska nie tylko biznesowo.  W Akademii JA zajmują się zarówno rozwojem osobistym, jak i biznesowym. Propagują metody coachingowe oraz wdrażają nowatorskie rozwiązania trenerskie. Ich wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, a także znajomość programu nauczania w szkołach pozwoliły im zaobserwować, że obszar ludzkich emocji jest niewystarczająco wspierany na wczesnym etapie rozwoju.  Dlatego stworzyły wyjątkowy program do pracy z emocjami dzieci i młodzieży („Oto JA” oraz „JA czyli kto?”) . Z powodzeniem szukają rozwiązań na duże i małe problemy najmłodszych wierząc, że to, co najważniejsze dzieje się w naszych domach i rodzinach. O rozwoju myślą systemowo – uważają, że w pełni wzrastamy, jeśli rozwijamy się całościowo. Z tego powodu, poza zajęciami dla dzieci, oferują także zajęcia dla rodziców dla pełnego rozwoju rodziny. Wiele pomysłów rodzi się u Agnieszki i Iwony z pasji a przekute w działanie na szczęście pasją pozostają. Tak dzieje się z Ośrodkami Akademii JA, które współtworzą z wieloma wspaniałymi ludźmi w Polsce. Wiara w ludzi, ich otwartość i jakość relacji międzyludzkich to coś, co pozwala im tworzyć, kreować, działać i ….przyjaźnić się.

O programie

W ramach Ośrodka Akademii JA proponujemy program wspierania emocji od najmłodszych lat przedszkolnych, aż do końca szkoły podstawowej. W ten sposób chcemy wesprzeć Państwa dzieci, aby w przyszłości zostały dorosłymi świetnie radzącymi sobie z otaczającym je światem.

``Oto JA``

Program „Oto JA” uczy dzieci jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami i w tym cały nowym świecie, który je otacza. Program zaczyna uczyć interakcji i czytania zachowań społecznych, by finalnie rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji.

Najmłodszych w tej drodze wspiera maskotka JA, towarzyszy im w rozwoju i prowadzi przez zawiłe meandry emocji. 

Maskotka JA dostała w 28 państwach Unii Europejskiej swój osobisty patent – prawo do własności wzoru wspólnotowego na podstawie Prawa Własności Przemysłowej oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest wyjątkowa, oryginalna i niepowtarzalna – tak jak dzieci, z którymi pracuje.

Program „Oto JA” wspiera niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego,  które oprócz rozwoju umysłowego i fizycznego są potrzebne do osiągnięcia przez dzieci tzw. „dojrzałości szkolnej”.

W ramach programu „Oto JA” proponujemy dwie grupy wiekowe:

„Oto JA – Pudełko talentów” (dzieci 3-4 letnie)

Pudełko talentów” zostało zaprojektowane tak, żeby wspierać najmłodsze dzieci w ich pierwszych krokach w przedszkolu i przygotowywać do roli ucznia. Udział w zajęciach daje dziecku poczucie sukcesu, aby chętnie uczyło się nowych umiejętności i radziło sobie z codziennymi wyzwaniami, a w konsekwencji stawało się coraz bardziej samodzielne. Przejście wszystkich kroków programu pozwala wychować osobę świadomą swoich emocji, dojrzałą, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, asertywną i pewną siebie.

Dzieci podczas programu tworzą pudełko talentów, do którego zbierają swoje atuty, mocne strony, talenty, aby budować na nich poczucie własnej wartości.

W trakcie realizacji programu „Oto JA – Pudełko talentów”, dziecko ma okazję przede wszystkim poznać siebie, a także emocje jakich doświadcza człowiek. Bogaty zestaw zadań prowadzi dziecko przez kolejne kluczowe emocje – radość, zazdrość, złość, strach, smutek, a także doświadczenia emocjonalne im towarzyszące. Dziecko uczy się nazywać to, co przeżywa, a także zrozumieć odczucia innych. Zajęcia pozwalają dziecku odnaleźć się w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt czy stres.

Oto JA – Podróż” (dzieci 5-6 letnie)

W “Podróży” przez emocje, w którą zabieramy dziecko, odkrywamy i nazywamy wewnętrzne stany. Prowadzi to do zrozumienia i akceptacji siebie, a w konsekwencji do budowania stabilnego poczucia własnej wartości. 

Dzieci podróżują z maskotką JA po krainie emocji, uczą się samoświadomości, pozytywnej komunikacji, współpracy, rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Realizacja programu „Oto JA – Podróż” pozwala dzieciom lepiej odnaleźć się w tym trudnym dla nich, pod względem emocjonalnym, wieku. Dziecko uczy się kim jest, czego doświadcza i nazywa swoje wewnętrzne stany. Dzięki zajęciom dzieci pięcioletnie zaczynają budować na solidnych  podstawach poczucie własnej wartości, a dzieci sześcioletnie i ich otoczenie, spokojniej przechodzą przez ten pełen burz emocjonalnych etap rozwoju.

``Ja czyli kto?``

Pomaga dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości, z nowymi emocjami, które towarzyszą rozpoczęciu nauki w szkole, dojrzewaniu, zawieraniu nowych znajomości, szukaniu własnej tożsamości.

“JA czyli kto?” pokazuje dzieciom ich “nową starą” odsłonę. Już trochę osadzone w sobie zdążyły się oswoić ze sobą, zmierzyć się z rzeczywistością i odnaleźć w niej. W tym czasie biologia płata im figla i ciało zaczyna się zmieniać a emocje szaleją. Dzieci znowu szukają siebie, swojej tożsamości, a co dla nich najtrudniejsze – często w innym, mniej sprzyjającym otoczeniu.

Rodzice i nauczyciele mówią o tych dzieciach: „ciągle gada”, „wiecznie dyskutuje”, „emocje w nim hulają”. Program „JA czyli kto?” jest odpowiedzią na te problemy: uczy jak rozwiązywać konflikty, a także jak być asertywnym, dbać o swoje i cudze granice.

W ramach tego programu proponujemy 3 grupy wiekowe:

„JA czyli kto? – JA” (dzieci 7-8 letnie)

Program “JA” został tak zaprojektowany, aby wspierać dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej. Pomaga radzić sobie z pojawiającym się w tym czasie lękiem związanym z funkcjonowaniem w społeczeństwie, a także pozwala zrozumieć potrzeby i emocje innych.

Początek szkoły podstawowej to newralgiczny dla dzieci czas w kwestii poczucia własnej wartości. Dzieci potrafią już bardziej niż przedszkolaki kontrolować emocje, nie oznacza to jednak, że tych emocji jest mniej.  Wrażliwość dzieci dotyczy głównie ich osoby-chcą być akceptowane, kochane, doceniane. Program pomaga dzieciom w akceptacji ich emocjonalności. Daje podstawy do skutecznego nazywania i rozumienia wewnętrznych  odczuć. Pomaga w budowaniu stabilnego obrazu swojej osoby, niezależnego od bodźców zewnętrznych.

„JA czyli kto? – TY” (dzieci 9-11 letnie)

Program „TY” Pomaga radzić sobie dziecku z jego dużą wrażliwością, ponieważ w tym wieku łatwo jest je skrzywdzić i sprawić przykrość, szczególnie ważna jest dla niego akceptacja i aprobata. Kolejną trudnością, którą program pozwala przepracować jest rosnąca agresja wśród chłopców i ostracyzm u dziewczynek. Program skupia się na rozwoju inteligencji emocjonalnej i empatii opierających się na uwadze, aktywnym słuchaniu, odczuwaniu rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości.

Dzięki zajęciom młodzież nauczy się działania na rzecz istotnych wartości i dobra wspólnego, a przede wszystkim, na rzecz siebie. Młody człowiek dowie się, w jaki sposób pokierować swoje emocje, tak by wpływały na konstruktywne działanie. Pozna również metody radzenia sobie ze stresem i złością oraz sposoby ułatwiające pracę na pozytywnych emocjach.

„JA czyli kto? – MY” (dzieci 12-14 letnie)

Program „MY” dedykowany jest młodzieży w trudnym dla nich i otoczenia okresie dojrzewania. Zmieniające się ciało i psychika powoduje zawirowania w głowie młodego człowieka. Program wspiera budowanie realnego obrazu “ja”, stabilnego poczucia własnej wartości, zrozumienia swoich i cudzych emocji, akceptacji dla emocji trudnych.

Pod koniec szkoły podstawowej trudno jest określić czy młody człowiek jest jeszcze dzieckiem czy już zaczyna być dorosłym. Jest to trudny do określenia stan przede wszystkim dla młodej osoby go doświadczającej, która musi na nowo zrozumieć i zbudować swoje “ja”. Program „MY” pozwala młodemu człowiekowi łatwiej przejść przez ten burzliwy okres – pomaga zrozumieć swoje uczucia, zbudować stabilną tożsamość, zaakceptować siebie. Młody człowiek uczy się jak prawidłowo komunikować się i rozwiązywać konflikty, świadomie akceptując swoje i cudze potrzeby.

Czas trwania programu oraz metody:

Zajęcia w ramach programu „Oto JA” i „JA czyli kto?” mają charakter warsztatowy i są dopasowane pod kątem metod, tematyki i potrzeb do wieku danej grupy – dzieci i młodzież poprzez zabawę, gry interakcyjne, pracę indywidualną i w grupach uczą się czym są emocje, jak je wyrażać i jak sobie z nimi radzić. Dodatkowo pracują nad samoświadomością, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, asertywnością czy pewnością siebie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W zależności od wieku, czas trwania jednych zajęć to 2×30 minut +15 minut przerwy dla “Oto JA” w przedszkolach oraz 2×60 minut + 15 min przerwy dla “JA czyli kto?” w szkołach podstawowych. Kurs (jeden program), trwa rok i obejmuje 30 spotkań.

Korzyści dla dzieci

wynikające z udziału w programie

Dzieci uczą się nazywać emocje: mają samoświadomość ich rozpoznawania u siebie, uczą się je rozładowywać a także rozpoznawać u innych.

Udział w programie rozwija umiejętności związane z komunikacją: jest mniej konfliktów w szkole i w domu, dzieci uczą się jak je rozwiązywać jeśli się już pojawią, uczą się asertywności i stawiania granic. Dzięki udziałowi w programie uczą się współpracy a także zrozumienia drugiej strony.

Zajęcia mają istotny wpływ na rozwijanie pewności siebie: udział w programie buduje poczucie własnej wartości, zwiększa odwagę, wspiera bycie skuteczniejszym w działaniu.

Dzieci uczą się toleracji:  akceptują różnice.

Dzieci poznają i ćwiczą zasady związane z samoregulacją emocji: rozwijanie umiejętności radzenie sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych.

Program uczy dzieci, że każda emocja jest ważna i potrzebna: dzieci nie tłumią emocji lecz uczą się z nich czerpać informacje o sobie – każda emocja jest po coś, jest informacją.

Lepsze radzenie sobie ze stresem: dzieci są lepiej skoncentrowane, uczą się jak rozładowywać stres, emocje, jak się wyciszyć.

Korzyści dla rodziców

wynikające z udziału w programie

Dzieci będą umiały nazwać swoje emocje a dzięki temu komunikacja z rodzicem będzie łatwiejsza.

Rodzic będzie wiedział jakie emocje przeżywa jego dziecko. 

Rodzic jest spokojniejszy, bo wie, że dziecko umie zadbać o siebie i o drugą stronę.

Wie także jak sobie radzić w trudnych chwilach, dostaje „receptę“ ☺

Rodzic czerpie od dziecka (jedność rodziny) a także ma szansę na rozwój własny i samopoznanie.

Poprawa relacji z dzieckiem, poprawa relacji w rodzinie na przestrzeni rozwoju dziecka.

Profilaktyka uzależnień dziecka i ochrony przed środowiskiem toksycznym.

Zyskanie wiedzy, że każde zachowanie dziecka jest dopuszczalne, dziecko ma prawo do wyrażania swoich emocji. Emocje są źródłem konkretnej informacji o dziecku.

Nauka wyrażania uczuć, okazywania i nazywania emocji.