OPEN – NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI

Od 2018 roku działa w Polsce projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – Ogólnopolski Program Edukacji Narodowej. Dzięki niemu osoby fizyczne nieposiadające środków na podwyższenie swoich kompetencji mogą się starać o otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki na wybrane kursy i szkolenia. Spełniając warunki można uzyskać do 25% umorzenia zaciągniętej kwoty.

Co to jest OPEN?

OPEN czyli Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej to projekt, który oferuje nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Każda osoba pełnoletnia zamieszkująca na obszarze Polski, posiadająca zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki. Pożyczki są przeznaczone dla osób fizycznych i przedsiębiorca nie może się o nie ubiegać.

Osoba nieposiadająca własnych dochodów również może ubiegać się o pożyczkę. W tym przypadku musi przedstawić poręczenie zabezpieczenie wymagane dla pożyczki o wartości wskazanej we wniosku. Zabezpieczenia mogą udzielić członkowie rodziny lub osoby trzecie.

Jaka może być wysokość udzielonej pożyczki?

Pożyczka udzielana jest na wybraną usługę. Wysokość pożyczki może wynosić od 1 000 zł do 100 000 zł

Co należy zrobić, aby otrzymać pożyczkę?

Najpierw trzeba wybrać kurs bądź szkolenie, na które ma zostać udzielona pożyczka. Następnie należy dopełnić formalności na stronie Funduszu Open.

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 21 dni kalendarzowych.

W jaki sposób są przekazywane środki?

Pożyczkodawca przelewa środki bezpośrednio na konto Organizatora na podstawie faktury pro-forma. Kwoty spłacane są w ratach według indywidualnie ustalanego harmonogramu.

Jakie są warunki częściowego umorzenia zaciągniętej pożyczki?

Po spłacie 75% zaciągniętej kwoty można ubiegać się o umorzenie pożyczki. Należy spełnić poniższe warunki:

  • 15% – po przedstawieniu certyfikatu ukończenia szkolenia
  • 20% – jw. + spłacając terminowo wszystkie raty
  • 25% – jw. + przedstawiając zaświadczenie o uzyskaniu awansu w pracy (dzięki ukończonemu szkoleniu)

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu www.open.frp.pl.

Nie jesteśmy instytucją udzielającą pożyczek. Wszystkie nasze usługi mogą zostać sfinansowane poprzez zaciągnięcie wyżej opisanej pożyczki.