SZKOLENIA DLA OŚWIATY

Szkolenia i doradztwo ``szyte na miarę``

Wiemy jak ważne jest wspieranie w rozwoju. Nasze doświadczenie pokazuje, że każda grupa zawodowa potrzebuje wzmacniać swoje kompetencje interpersonalne, zwłaszcza jeśli praca związana jest bezpośrednio z nauczaniem i wymaga codziennego kontaktu z innymi ludźmi.

Dlatego szczególną grupą zawodową są nauczyciele. Ich zarówno trudne jak i wyjątkowe warunki i wymagania pracy sprawiają, że mają oni specyficzne potrzeby i oczekiwania szkoleniowe. My te potrzeby znamy i rozumiemy, ponieważ mamy bogate doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników placówek oświatowych.

W ramach wspomagania rozwoju nauczycieli proponujemy szkolenia dedykowane – organizowane dla zespołów rad pedagogicznych.

Poniżej przedstawiony podział zawiera ogólne obszary tematyczne prowadzonych przez nas szkoleń. Szczegółowy program szkolenia jest ustalany wedle potrzeb konkretnej grupy na podstawie rozmowy i przeprowadzonej analizy potrzeb.