ANOICHTO

Akademia

Celem Akademii ANOICHTO, warsztatu prowadzonego w formule treningu interpersonalnego jest umożliwienie w bezpiecznych i swobodnych warunkach doświadczenia tego, jak funkcjonujemy w grupie. Daje to doskonałą okazję do spojrzenia na siebie w różnych rolach w których funkcjonujemy na co dzień.
Zapraszamy na nią osoby myślące o swoim rozwoju osobistym, potrzebujące rozwinąć kompetencje budowania relacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z innymi. Menedżer, nauczyciel, rodzic, lider ,trener, instruktor, zarządzający własnym biznesem to odbiorca, który dzięki treningowi interpersonalnemu wniesie nową jakość i skuteczność w swoje struktury.
Akademia ANOICHTO to unikatowe doświadczanie siebie w kontakcie z grupą, doskonale przygotowujące do każdej roli, która wiąże się z pracą z ludźmi i wzajemnymi relacjami.
Trening interpersonalny weryfikuje korzyści płynące z naszych życiowych przekonań i stwarza możliwość odkrycia swojego potencjału. Uczestnicy Akademii przez cały czas jej trwania są pod okiem prowadzącego psychologa – z przygotowaniem do prowadzenia treningów psychologicznych, który czuwa nad całością procesu.
Podczas pracy w Akademii ANOICHTO uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznają swoje sposoby reagowania na zachowania innych ludzi oraz dostają informacje zwrotną na temat swoich reakcji i zachowań. Służy to pogłębieniu świadomości własnych myśli i  uczuć, budowaniu proaktywnych sposobów działania , lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi formami kontaktu.
ANOICHTO, z greckiego „światło” – rozświetla naszą życiową drogę, rzuca nowe światło na nasze możliwości lub jest światełkiem prowadzącym do nowych odkryć .

 

Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na odkrywaniu, ale na tworzeniu. Nie odkrywasz siebie, tylko tworzysz siebie. W związku z tym nie staraj się dowiedzieć kim jesteś, staraj się dowiedzieć kim chcesz być.

Neale Donald Walsch

Biorąc udział w Akademii ANOICHTO:

w bezpiecznych warunkach zajrzysz wgłąb siebie

przejrzysz się w oczach innych

lepiej zrozumiesz swoje emocje, zachowania, reakcje

wykształcisz zachowania proaktywne

wejdziesz na nowy poziom relacji międzyludzkich

doświadczysz siły procesu grupowego

osiągniesz równowagę emocjonalną

zwiększysz samoświadomość

zwiększysz jakość i skuteczność działania

Agnieszka

Agnieszka Zielonka

Trener | Coach | Supervisor
Iwona

Iwona Żbikowska

Trener | Coach | Supervisor