ALOGO

Akademia Samorozwoju

Akademia Samorozwoju ALOGO powstała by pomagać wszystkim, którzy szukają alternatywnego  i nietypowego sposobu na wzmocnienie siebie, poznanie i wykorzystanie swoich zasobów i możliwości. Wspiera tych, którzy poprzez swój rozwój pragną zmieniać relacje z otoczeniem, sposób komunikowania się zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej oraz uczy budowania szacunku i autorytetu.  Pozwala odkryć sfery często zamknięte w relacjach międzyludzkich, a otwierające się dzięki kontaktowi z koniem.

Konie mają łatwość wchodzenia w interakcje z ludźmi – doskonale odczytują ludzki poziom zaufania i pewności siebie, reagują tylko na jasny i bezpośredni komunikat, wymagają uważności i niewerbalnych umiejętności komunikacyjnych. Dla człowieka z nim obcującego, koń stanowi lustro odzwierciedlające jego zachowania, reakcje, stany emocjonalne.
Z powodu swojej wrażliwości konie reagują na emocje człowieka,  na najdrobniejszy gest czy ton głosu, udzielając tym samym jasnej, szczerej pozbawionej kalkulacji informacji zwrotnej.

Ukazując i wykorzystując nasze mocne i słabsze strony czy nieuświadomione zasoby, ćwiczenia z końmi pozwalają budować pewność siebie, a w efekcie poczucie własnej wartości. Podczas warsztatów Uczestnicy mają szansę dostrzeżenia swoich dotychczas niewidocznych cech i tendencji zachowań. Doświadczają głębokich emocji, niespodziewanych reakcji, które rozwijają i wzmacniają.

Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

~ Albert Camus

Obcowanie ze zwierzętami w naturalnej scenerii stwarza możliwość głębokiego samorozwoju
w aspekcie psychologicznym i społecznym, przyczynia się do zrozumienia siebie, zwiększenia świadomości i kontroli emocji oraz rozwoju kreatywności. W czasie warsztatów Uczestnik może rozwinąć i wzmocnić ważne dla siebie obszary i cechy osobowości, by po zakończeniu zajęć, z własnymi refleksjami i informacją zwrotną od facylitatorów i koni-trenerów, mógł wdrażać zmiany w swoim życiu osobistym czy zawodowym.

ALOGO – czyli po grecku koń- ze swoją siłą i wrażliwością jest symbolem naszego szkolenia.

Biorąc udział w Akademii Samorozwoju ALOGO:

odkryjesz swoje nieuświadomione zasoby

dostrzeżesz wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości

przekonasz się jaki masz wpływ w różnych sytuacjach i stanach

poznasz swoje emocje i nauczysz się je kontrolować

popracujesz nad niewerbalnym przekazem

zobaczysz zależność reakcji psychiczno-fizyczno-społecznych

staniesz się bardziej otwarty i uważny w pracy nad relacjami

doświadczysz głębokich emocji na poziomie podświadomości

otrzymasz jasną informację zwrotną od bezgranicznie szczerych koni - trenerów

wyjątkowe naturalne warunki sprzyjające holistycznemu rozwojowi

będziesz pod opieką facylitatora w procesie zmian

Agnieszka

Agnieszka Zielonka

Trener | Coach | Supervisor
Iwona

Iwona Żbikowska

Trener | Coach | Supervisor