Obie jesteśmy coachami i superwizorami certyfikowanymi przez Izbę Coachingu. Proponujemy life coaching, business coaching, executive coaching, team coaching.  Prowadzimy superwizje w obszarach pracy coachingowej oraz trenerskiej.

COACHING

Coaching jest procesem rozwoju opartym na partnerskiej współpracy Klienta z coachem. Rozpoczyna się od określenia obszaru tematycznego, następnie temat ten zamieniany jest w cel. Kolejnym krokiem jest określenie oczekiwanych rezultatów i dopiero na koniec przechodzi się do poszukiwania dostępnych rozwiązań i ustalenia planu działania.

Efektem coachingu jest przełożenie posiadanej wiedzy i umiejętności Klienta na praktyczne rozwiązania prowadzące do realizacji określonego przez niego celu. Coaching ma za zadanie wyzwalać potencjał ludzki, rozwijać oraz wywoływać chęć uczenia się. Ważnym aspektem jest głęboka praca zwiększająca samoświadomość i umożliwiająca zmianę postawy Klienta.

Dzięki coachingowi możliwe jest precyzyjne określenie celu, optymalizacja działań, trafniejsze decyzje oraz pełne wykorzystanie własnych zasobów przy zadbaniu o to, by zmiana, na którą się decydujemy była trwała. Coaching niesie za sobą wewnętrzny spokój, pewność decyzji, poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności własnej, spójność wewnętrzną czego efektem jest zazwyczaj… szczęście.

Prowadzony przez nas proces coachingowy składa się z 5-7 sesji, odbywających się co 3-5 tygodni.

Prowadzimy poniższe rodzaje coachingu:

life coaching,
business coaching,
executive coaching,
team coaching.

Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na odkrywaniu, ale na tworzeniu. Nie odkrywasz siebie, tylko tworzysz siebie. W związku z tym nie staraj się dowiedzieć kim jesteś, staraj się dowiedzieć kim chcesz być.

~ lorem lorem

COACHING – co zyskasz?

zwiększenie samoświadomości

skuteczność w działaniu

pewność decyzji

otwartość na nowe możliwości i rozwiązania

optymalizacje działań

pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów

trwałą i skuteczną zmianę

wysoką odpowiedzialność własną

spójność i spokój wewnętrzny

w najgorszym przypadku satysfakcję w najlepszym... szczęście 🙂

opiekę facylitatora nad procesem

Agnieszka

Agnieszka Zielonka

Trener | Coach | Supervisor
Iwona

Iwona Żbikowska

Trener | Coach | Supervisor

Naszym sukcesem jest sukces Klienta. Naszą działalność charakteryzuje uważność, odwaga i życzliwość. Słuchamy, obserwujemy i wyciągamy wnioski po to, by pomóc Klientowi w znalezieniu najlepszych rozwiązań. Nie narzucamy swoich poglądów i gotowych sposobów postępowania. Stosujemy szeroki wachlarz metod odpowiednio dobranych do potrzeb Klienta, ułatwiających mu osiąganie celów. Kładziemy nacisk na rzetelne udzielanie informacji zwrotnej i dyskrecję.

Prowadzimy coaching również w języku angielskim oraz niemieckim.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą coachingu indywidualnego zachęcamy do kontaktu:

Agnieszka Zielonka tel. 603 447 284, e-mail: a.zielonka@akademia-ja.pl

Iwona Żbikowska tel. 502 313 636, e-mail: i.zbikowska@akademia-ja.pl

SUPERWIZJE

Superwizja jest istotnym narzędziem zwiększania efektywności swojej pracy i rozwoju osobistego. Jest wzajemną wymianą doświadczeń, przemyśleń, wspólnym poszukiwaniem pomysłów rozwiązań dla potencjalnie trudnych sytuacji. Często jest także źródłem odkrywania swoich nieuświadomionych wcześniej uczuć czy przekonań.

Spotkania z superwizorem są ważnym miejscem rozważania szczególnie trudnych sytuacji zawodowych, przestrzenią do wymiany i analizowania pomysłów i doświadczeń, a także okazją do konfrontacji z własnym sposobem pracy. Podczas superwizji dzielisz się z fachowcem swoimi trudnościami, wątpliwościami, pomysłami oraz przyglądasz się wraz z nim swojej pracy słuchając stawianych przez niego pytań czy jego spostrzeżeń. W pracy superwizyjnej uwaga superwizora koncentruje się na procesach intrapsychicznych, mogących mieć wpływ na twój kontakt z grupą lub pojedynczymi osobami. Superwizor zwraca także uwagę na proces oraz adekwatność zastosowanych narzędzi.

Dzięki superwizji możesz wprowadzać istotne zmiany w sposobach pracy, a także dokonywać znaczących zmian we własnym życiu. Warto pamiętać, że superwizja to rozwiązanie, które możesz wdrożyć na każdym etapie swojego rozwoju zawodowego.

Superwizja pomoże Ci:

zweryfikować jakość swojej pracy

pracować nad własną postawą i zasobami

udoskonalić i rozwinąć Twój warsztat trenera lub coacha

omówić trudny dla Ciebie przypadek Klienta

odpowiedzieć na pytania dotyczące procesu szkoleniowego lub coachingowego

zdiagnozować swoje mocne strony oraz obszary, które warto rozwijać

rozwinąć się jako trener lub coach

zyskać nowe spojrzenie na swoją pracę

znaleźć źródło inspiracji do dalszej pracy

spojrzeć systemowo na zarządzanie swoim rozwojem

Proponujemy superwizję:

indywidualną

grupową

dla grup otwartych

dla grup zamkniętych

(organizowane w cyklu 9 spotkań raz w miesiącu w stałym i zamkniętym gronie)

Aby uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z nami przez elektroniczny formularz dostępny w zakładce kontakt.

Agnieszka

Agnieszka Zielonka

Trener | Coach | Supervisor
Iwona

Iwona Żbikowska

Trener | Coach | Supervisor

Skontaktuj się bezpośrednio

Z kim chcesz się skontaktować?
A. ZielonkaI. Żbikowska