JA - dzieci 7-8 letnie

Praca z emocjami

Program “JA” został zaprojektowany tak, aby wspierać dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej. Pomaga radzić sobie z lękiem w nowym środowisku. Początek szkoły podstawowej to również newralgiczny dla dzieci czas w procesie kształtowania poczucia własnej wartości.
Dzieci potrafią już bardziej niż przedszkolaki kontrolować emocje. Nie oznacza to jednak, że tych emocji jest mniej. Wrażliwość dzieci dotyczy głównie ich osoby – chcą być akceptowane, kochane, doceniane.

Nasz autorski program rozwojowy „JA” pomaga dzieciom:

 • zaakceptować ich emocjonalność,
 • skutecznie nazywać i rozumieć wewnętrzne odczucia,
 • zbudować stabilny obraz swojej osoby, niezależnego od bodźców zewnętrznych.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.

Carl Rogers

Siódmy rok życia to przełom w rozwoju emocjonalnym i społecznym człowieka. Siedmiolatek wydaje się zupełnym przeciwieństwem dziecka, którym był jeszcze rok wcześniej. Dziecko nie ulega już tak skrajnym emocjom, wydaje się być wyciszone, unika hałasu, rywalizacji.

Bardzo dużo się uczy i ciągle jest czymś zajęty. W tym okresie dziecko wydaje się smutne, przygaszone, często wyolbrzymia problemy. Skarży się, że nikt go nie lubi i inni robią mu na złość. Pojawiają się lęki związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie – ocenianiem, niechęcią.

Siedmiolatek idzie do szkoły, poznaje nowych kolegów, staje się członkiem nowej grupy społecznej, a także zaczyna pełnić nową rolę – ucznia. Pojawia się autorytet w postaci wychowawcy.

Nasz autorski program „JA” pozwala dziecku lepiej radzić sobie z wyzwaniami charakterystycznymi dla tego wieku.

Ośmiolatki nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktów i robią to chętnie. Ważna jest dla nich pozycja w klasie, walczą o prestiż. Dziecko świadomiej podchodzi do kwestii przyjaźni – przyjaciel jest osobą, z którą dzieli zainteresowania. Jest to czas, gdy dziecko staje się mniej egocentryczne – zauważa potrzeby innych, chce sprawiać przyjemność i dzielić się.

W tym wieku dzieci są na ogół radosne, pogodne i troskliwe. Z powodu rosnącej empatii łatwo się wzruszają i płaczą. Silnie odczuwają wszelkie porażki i przegrane, jednak te negatywne emocje szybko mijają.

Nasz autorski program „JA” pozwala dziecku pełniej czerpać z jego nowych umiejętności.

Metoda

W skład naszej autorskiej metody pracy wchodzą:

 • podręcznik z ćwiczeniami rozwijającymi kompetencje emocjonalne, poznawcze, oraz społeczne,
 • maskotka Stworka JA,
 • scenariusze do prowadzenia zajęć dla trenerów,
 • podręcznik dla dzieci,
 • karty pracy grupowe,
 • rozsypanka zdjęciowa,
 • emonakładki,
 • bajki,
 • pacynki (bohaterki bajek – kropelki emocji).

Organizacja spotkań

30 spotkań (2 x 60 minut + przerwa) – 1 spotkanie w tygodniu.