„KTO jak nie JA“ – wyjątkowy program rozwojowy dla młodzieży licealnej, studentów, rodziców i dorosłych.

 

Dlaczego nastolatki szczególnie potrzebują wsparcia?

Od wielu lat wielkim niepokojem napawa nas stan zdrowia psychicznego nastolatków w Polsce. Według oficjalnych danych  jedna trzecia z nich ma objawy depresji, a jeden na stu ma myśli samobójcze. Budzi to w nas ogromny smutek i sprzeciw wobec takiego stanu rzeczy. Przyczyny depresji u nastolatków moga być różne: związane z biochemią mózgu, mające podłoże genetyczne lub środowiskowe. O ile na pierwsze dwa czynniki mamy mniejszy wpływ, o tyle na ostatni mamy wpływ bezpośredni i możemy wspierać zasoby młodego człowieka, aby lepiej czuł się i radził sobie w swoim otoczeniu.

Trudny czas wchodzenia w dorosłość.

Młodzi ludzie powoli żegnają się z dzieciństwem. Próbują opanowywać, szarpiące nimi i zmieniające się jak w kalejdoskopie, emocje. Szukają swojego miejsca w nowym otoczeniu. Czasem zmagają się z nadopiekuńczością lub brakiem zainteresowania dorosłych.  Planują przyszłość,  odkrywają własne cele.  Przeżywają pierwsze miłości. Przejmują odpowiedzialność za siebie i swoje postępowanie.

Szczególną zmorą dla młodzieży jest borykanie się ze swoim własnym hiperkrytycyzmem,  ciągłym dostrzeganiem wad, odmienności, wytykaniem niespójności pogladów. Nastolatek  często porównuje się z innymi, usiłując sprostać standardom panującym w swoim środowisku.

Często problemy zamiast rozwiązywać się z biegiem czasu, narastają. Młodzi ludzie mają często trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Pracodawcy narzekają na młodych pracowników, którzy są roszczeniowi, nielojalni i nie chcą się angażować.

Jakie są wewnętrzne przyczyny tych problemów?

Badania dowodzą, że wiele z ich problemów wynika z:

 • braku skomunikowania z własnymi emocjami,
 • nieumiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • trudności we współpracy z innymi ludźmi.

Nasz autorski program rozwoju inteligencji emocjonalnej dla nastolatków.

Mając już ogromne doświadczenie i wspaniałe efekty w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dzięki prowadzeniu autorskich programów rozwojowych „OTO  JA“, oraz „JA czyli KTO“, postanowiłyśmy stworzyć analogiczny program dla młodych ludzi, realizowany poprzez naszą sieć Ośrodków Akademii JA w całej Polsce.

Tak właśnie powstał nasz program rozwojowy dla młodziezy licealnej i studentów „KTO jak nie JA“. Program napisany przez doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, coacha, trenerkę i terapeutkę Agnieszkę Zielonkę, coacha i trenerkę Iwonę Żbikowską pedagoga i  coacha Magdalenę Piernicką,  pozwala odpowiedzieć młodemu człowiekowi na kluczowe pytania dotyczące jego:

 • tożsamości,
 • wartości,
 • celów.

Młodzi ludzie podczas realizacji programu mają również okazję:

 • lepiej poznać siebie,
 • odkryć swoje wartości i cele,
 • odkryć nieuświadomione dotąd cechy,
 • dostrzec swoje funkcjonowanie w relacji z samym sobą oraz z innymi ludźmi.

Chcemy wspierać młodzież podczas ich drogi w kierunku dojrzałości tak, aby potrafili  radzić sobie w każdej sytuacji! Kluczowe umiejętności, związane z rozwojem inteligencji emocjonalnej, staną się dla nich ułatwieniem w dalszym funkcjonowaniu na kolejnych etapach  życia.

Zajęcia są prowadzone przez naszych certyfikowanych coachów, którzy przeszli specjalne szkolenie doświadczając metod na sobie.

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

Earl Nightingale

Na czym opiera się nasz program rozwoju inteligencji emocjonalnej dla młodzieży?

Podczas naszych warsztatów, każdy uczestnik pod okiem doświadczonego coacha doświadcza prawdziwej „podróży wgłąb siebie“. Jest to zawsze niezwykłe, głębokie, dające bardzo wiele szczęścia i pogodzenia ze sobą doświadczenie. Ogromne znaczenie ma też siła procesu grupowego uruchomiona podczas naszych zajęć. Program pracy z emocjami Akademii JA dla młodzieży „KTO jak nie JA“ opiera się na rozwoju trzech podstawowych kompetencji, od których zależy jakość życia każdego dorosłego człowieka:

 • SAMOŚWIADOMOŚCI,
 • SAMOREGULACJI,
 • oraz DZIAŁANIA.

Czy samoświadomość, samoregulację i działanie można rozwijać w dojrzałym wieku?

Tak, tak, tak! Zdecydowanie tak :). Te trzy niezwykle wartościowe kompetencje  rozwijać w każdym wieku! Jeśli czujemy się tak, jakbyśmy mieli bardzo niewielki wpływ na nasze życie, nie rozumiemy emocji swoich i innych ludzi i z nieznanych nam powodów rezygnujemy z działań w pół drogi, to właśnie moment, aby wzmocnić swoją inteligencję emocjonalną. Warto to robić w każdym wieku!

Ponieważ miałyśmy bardzo dużo pytań o program rozwojowy od rodziców i dorosłych, właśnie dla nich stworzyłyśmy dwie nowe odmiany programu „KTO jak nie JA“.

Program rozwoju emocjonalnego „KTO jak nie JA“ dla rodziców i dorosłych.

Nasz program zakłada pracę z rodzicami i dorosłymi metodą coachingu grupowego pod okiem doświadczonego coacha. Z rodzicami pracujemy nad samoświadomością, samoregulacją i działaniem w uniwersalny sposób, ale też z dużym akcentem na relacje rodzic – dziecko.

Dorośli w trakcie 12 spotkań maja możliwość znacząco wpłynąć na jakość swojego życia. Pracujemy głównie nad rozpoznawaniem swoich emocji w ciele, odczytywaniem informacji, jakie z sobą niosą, rozszerzania świadomości siebie, „obsługi“ własnych emocji i usuwania barier blokujących nasze działanie.

Ogromną wartością warsztatów przeprowadzanych w pełnej zrozumienia i akceptacji atmosferze, jest siła procesu grupowego. Przegladając się w doświadczeniach i emocjach innych ludzi, z jednej strony szybciej odkrywamy swoje obszary do rozwoju, jak i zyskujemy więcej akceptacji i wyrozumiałości dla siebie.

Podsumowując, pracując z rodzicami i dorosłymi, pracujemy nad następującymi kompetencjami:

 • SAMOŚWIADOMOŚĆ,
 • SAMOREGULACJA,
 • DZIAŁANIE.

Zajęcia są prowadzone przez naszych certyfikowanych coachów, którzy przeszli specjalne szkolenie doświadczając metod na sobie.

Metoda

Materiały dydaktyczne:

 • podręcznik rozwoju samoświadomości, samoregulacji oraz działania.
 • scenariusze do prowadzenia zajęć- 12 rozdziałów,
 • notatnik z MOJEJ podróży,
 • rozsypanka zdjęć z cytatami.

Organizacja spotkań

W ramach programu „KTO jak nie JA” oferujemy 12 spotkań.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu – są to spotkania 90 minutowe (+ przerwa).