MY – dzieci 12-14 letnie

Praca z emocjami

Program skupia się na rozwoju inteligencji emocjonalnej i empatii opierających się na uwadze, aktywnym słuchaniu, odczuwaniu rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości.

Pod koniec szkoły podstawowej trudno jest określić czy młody człowiek jest jeszcze dzieckiem czy już zaczyna być dorosłym. Jest to trudny do określenia stan przede wszystkim dla młodej osoby go doświadczającej, która musi na nowo zrozumieć i zbudować swoje “ja”. Program pozwala młodemu człowiekowi łatwiej przejść przez ten burzliwy okres – pomaga zrozumieć swoje uczucia, zbudować stabilną tożsamość, zaakceptować siebie. Młody człowiek uczy się jak prawidłowo komunikować się i rozwiązywać konflikty, świadomie akceptując swoje i cudze potrzeby.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.

Carl Rogers

12 Bunt dwunastolatka można porównać z buntem dziecka o dziesięć lat młodszego. Młody człowiek sprzeciwia się wszystkiemu i wszystkim, manifestując to wyraźnie swoim zachowaniem. To trudny czas zarówno dla dzieci, jak i rodziców – buzujące hormony nastolatków i niedostosowanie rodziców do nowej sytuacji powodują, że u młodego człowieka pojawia się kryzys zaufania do rodziców. Nastolatek źle znosi uwagi, nie chce już być traktowany jak dziecko. Dwunastolatek często porównuje się ze swoimi rówieśnikami, jest to czas, kiedy pojawia się realny obraz “ja” i zainteresowanie swoją osobowością. W wieku dwunastu lat młodzież, bardzo potrzebuje bliskiej osoby – potrzebę tę zaspokajają przyjaciele, dziewczynki w tym wieku przeżywają pierwsze fascynacje.

13 Dla młodzieży trzynaście lat to bardzo trudny wiek – zmienia się zarówno jego ciało, jak i psychika. Trzynastolatek poznaje na nowo swoje ciało, nie zawsze akceptując to, jak zaczyna ono wyglądać. Ta sfera staje się dla niego newralgiczna – słucha opinii innych na temat swojego wyglądu i na tej podstawie buduje obraz samego siebie, często prowadzi to do lęków, frustracji i niepokoju. Dodatkowo w tym wieku następuje przeobrażenie układu nerwowego, powodując nadmierną wrażliwość i pobudliwość. Młody człowiek zamyka się w sobie, izolując się szczególnie od dorosłych. Zatopiony w swoich myślach stara się na nowo zbudować obraz własnego “ja”.

14 Czternaście lat to początek tworzenia się “paczek” rówieśniczych. Początkowo są to grupy jednopłciowe, później zaczynają być mieszane. Grupy te zaspokajają potrzeby przynależności, akceptacji, miłości. Często są to potrzeby, których czternastolatek nie doświadcza w rodzinie. Następuje osłabienie związków emocjonalnych z rodzicami. W tym wieku młodzież ma tendencję do podejmowania ryzykownych działań, mając jednocześnie świadomość ich konsekwencji. Nadal młody człowiek poszukuje swojej tożsamości i próbuje zrozumieć jakie zmiany w nim zachodzą. Krytycznie obserwuje i ocenia swoje otoczenie, a jednocześnie poszukuje autorytetów.

Metoda

Podręcznik z ćwiczeniami, które zabezpieczają rozwój: kompetencji emocjonalnych i poznawczych, a także kompetencji społecznych. W skład zestawu wchodzą:

  • scenariusze do prowadzenia zajęć;
  • karty pracy dla uczniów;
  • rozsypanka zdjęć;
  • emonakładaki.

Organizacja spotkań

30 spotkań (2 x 60 minut + przerwa)
1 spotkanie w tygodniu.