„Oto JA liczy i eksperymentuje”  to wyjątkowy program rozwoju kompetencji matematycznych

dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autorką programu OTO JA- liczy i eksperymentuje jest Ewa Zajkowska, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany.

Matematyka to nauka, która towarzyszy nam przez całe życie, a kompetencje matematyczne są jednymi z najważniejszych kompetencji przyszłości. Badania dowodzą, że dzieci w wieku przedszkolnym cechują się wysokimi uzdolnieniami w zakresie matematyki, a co czwarte dziecko posiada wysoki stopień tych umiejętności. Jednak już po ośmiu miesiącach nauki w I klasie dzieci gubią radość uczenia się pojęć matematycznych, są mniej kreatywne w tym obszarze i przestają dostrzegać sensu edukacji matematycznej. W kolejnych latach zjawisko to się nasila – w starszych klasach pojawia się już 3-4 uczniów, którzy posiadają chęci i zdolności w zakresie edukacji matematycznej.

Matematyka jest dziedziną tak poważną, że nie wolno zmarnować żadnej okazji, by uczynić ją bardziej zabawną.

Blaise Pascal

Dlatego chcemy już w okresie przedszkolnym przybliżyć dzieciom świat matematyki, eksperymentowania, pobudzić ciekawości świata oraz dać przestrzeń do popełniania błędów, aby w dalszych etapach edukacji nie zniechęcały się do przyswajania wiedzy matematycznej.

 „Oto JA liczy i eksperymentuje” to program, który poprzez zabawę towarzyszy dzieciom podczas eksploracji świata kompetencji twardych pokazywanego przez stworka JA. Jest to połączenie atmosfery przygody wraz ze wsparciem rozwoju umysłowego dzieci oraz edukacją matematyczną. Podczas realizacji programu dzieci wraz ze stworkiem JA wyruszają w kosmiczną podróż, dzięki której poznają kolejno planety Układu Słonecznego, skrywające tajemnice świata przyrody i wpisane w nie  reguły matematyczne.

Nasz autorski program „Oto JA liczy i eksperymentuje” skierowany jest do dzieci najmłodszych:

 • dzieci 3-4 letnich
 • dzieci 5-6 letnich.

Dzieci poprzez uczestnictwo w programie, w towarzystwie maskotki Stworka JA, tym razem uczą się:

 • orientacji przestrzennej,
 • poznają rytmy i rytmiczną organizację czasu,
 • uczą się przewidywania następstw,
 • liczenia, dodawania i odejmowania,
 • klasyfikacji,
 • pojęć geometrycznych,
 • stałości pojęcia liczby,
 • aspektu porządkowego liczby,
 • używania miar i wag,
 • liczenia pieniędzy,
 • poznają elementy kodowania, zapisywania i odczytywania czynności matematycznych,
 • poznają proste techniki pamięciowe.

Zajęcia przeplatane są prostymi technikami pamięciowymi, grą w KOSMICZNE

BINGO oraz eksperymentami fizycznymi i chemicznymi. Dzieci eksperymentują, prowadzą obserwacje, ucząc się przy tym analizowania, przewidywania i wyciągania wniosków.

Metoda

W skład materiałów dydaktycznych wchodzą:

 • Podręcznik z kartami do indywidualnej pracy w kolorowej teczce,
 • Autorska gra  Kosmiczne Bingo,
 • Maskotka stworka JA,
 • Narzędzia potrzebne do eksperymentów i doświadczeń.