Podróż

Praca z emocjami

Realizacja programu  „Oto JA” „Podróż” pozwala dzieciom lepiej odnaleźć się w  trudnym dla nich, pod względem emocjonalnym, wieku. Dziecko uczy się kim jest, czego doświadcza i nazywa swoje wewnętrzne stany. Dzięki zajęciom dzieci pięcioletnie zaczynają budować na solidnych podstawach poczucie własnej wartości. Dzieci sześcioletnie i ich otoczenie spokojniej przechodzą etap rozwoju pełen emocjonalnych burz. Przed pójściem do szkoły podstawowej od dzieci wymaga się osiągnięcie “dojrzałości szkolnej”, w skład której wchodzą: rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny i społeczny.

W “Podróży” przez emocje, 5 i 6 latki odkrywają i nazywają swoje wewnętrzne stany. Dzieci podróżując ze Stworkiem JA po krainie emocji, uczą się:

 • samoświadomości,
 • samoregulacji,
 • pozytywnej komunikacji,
 • współpracy,
 • rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.

Carl Rogers

Program rozwojowy dla dzieci „Oto JA” „Podróż” pomaga dzieciom przygotować się

do podjęcia nauki w szkole pod względem emocjonalnym i społecznym. Jest  dostosowany do   potrzeb i etapów rozwojowych pięcio –  i sześcioletnich dzieci.

Pięciolatki to zazwyczaj dzieci ufne, zarówno w stosunku do rówieśników, jak i dorosłych. Potrafią już się wspólnie bawić. Często są już to zabawy według wymyślonych przez siebie scenariuszy, podczas których nabywają  wiedzę o sobie i innych.

W tym wieku można zaobserwować w zabawach próby dominacji nad innymi dziećmi, co wiąże się z przekonaniem o własnych możliwościach. Przyjaźnie nadal są tymczasowe. Konflikty, które się pojawiają w tym wieku, często prowadzą do wycofania się z sytuacji konfliktowej i przejścia do innej aktywności.

Dziecko pięcioletnie coraz lepiej rozumie emocje swoje, a także innych ludzi. Potrafi przewidywać ich przyczyny, a także jakie zachowania i skutki mogą nieść. Uczy się również, jak wpływać na emocje innych osób. U pięciolatka pojawiają się nowe uczucia – wstyd i zadowolenie z siebie, są one związane z rozwijającą się samooceną. Dziecko zaczyna bardziej kontrolować ekspresję swoich emocji. Zajęcia dla pięciolatków według naszej metody pozwalają im jeszcze lepiej opanować te niezwykle ważne kompetencje.

Sześcioletnie dzieci przeżywają często bardzo skrajne emocje, co przekłada się na ich relacje z otoczeniem. Zaraz po “nienawidzę cię” może pojawić się “kocham cię”. Doświadczanie takich emocji i ich skutków, jest trudne dla maluchów, gdyż zależy im na dobrych relacji z rówieśnikami i rodzicami. Często pojawiają się lęki przed duchami, ciemnością itp. Jest to bardzo ważny moment dla kształtowania się przyszłych postaw, światopoglądów i motywacji. Kluczowe na tym etapie rozwoju jest również rozwijanie się uczuć społecznych i współdziałanie. Sześciolatek z trudem przyjmuje krytykę i karę, jest bardzo egocentryczny.

Nasz autorski program pomaga dzieciom przejść przez ten etap bardziej harmonijnie i bardzo mocno rozwinąć kompetencje samoregulacji i współpracy.

Metoda

W skład naszej autorskiej metody pracy wchodzą:

 • podręcznik dla dzieci w kolorowej teczce,
 • maskotka Stworka JA, który prowadzi dzieci przez świat emocji poznawanych na zajęciach,
 • scenariusze do prowadzenia zajęć dla trenerów, osnute na metaforze
 • karty pracy grupowej,
 • autorska rozsypanka zdjęciowa,
 • emonakładki,
 • plansza edukacyjna „worki emocji”,
 • pacynki (bohaterki opowiadań – kropelki emocji).

 Organizacja spotkań

Metoda jest dostosowana do możliwości dzieci trzy – i czteroletnich, dlatego przewiduje 30 spotkań (2 x 30 minut + przerwa)  – 1 spotkanie w tygodniu.