Pudełko talentów

Praca z emocjami

W trakcie realizacji programu, dziecko przede wszystkim poznaje siebie. Bogaty zestaw zadań prowadzi dziecko przez świat kolejnych kluczowych emocji – radości, zazdrości, złości, strachu, smutku. Dziecko uczy się też, jakie odczucia i zachowania towarzyszą tym emocjom. Uczy się nazywać to, co przeżywa, a także zrozumieć uczucia innych. Zajęcia pozwalają dziecku odnaleźć się w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt czy stres.

Poprzez ćwiczenia i gry inerakcyjne dziecko uczy się:

  • nazywać to, co przeżywa i zrozumieć odczucia innych,
  • odnajdować się w sytuacjach trudnych, takich jak adaptacja w nowej grupie przedszkolnej,
  • odkrywa swoje mocne strony.

Dzieci podczas programu między innymi fizycznie tworzą pudełko talentów, do którego zbierają swoje atuty, mocne strony, talenty, aby budować na nich poczucie własnej wartości w przyszłości.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.

Carl Rogers

Program rozwojowy dla dzieci „Oto JA” „Pudełko talentów” wspiera rozwój emocjonalno – społeczny w sposób dostosowany do   potrzeb i etapów rozwojowych trzyletnich i czteroletnich dzieci.

Przedszkole to dla większości trzylatków pierwsze wyjście poza rodzinę do nowej grupy społecznej. Nowa sytuacja wiąże się  z szeregiem wyzwań – dzieci próbują nawiązywać nowe relacje, odnaleźć swoje miejsce w grupie i zrozumieć zasady jej funkcjonowania. Trzylatki mierzą się z silnymi i zróżnicowanymi emocjami i mają bardzo często trudności w ich zwerbalizowaniu, co często powoduje u nich dyskomfort i stres.

W tym wieku rozwija się poczucie własnego “ja”. Dzieci próbują swoich możliwości, umiejętności i zdolności. Bardzo ważne jest w tym wieku poczucie sukcesu, które zachęca do podejmowania kolejnych prób, pokonywania trudności, nabywania nowych umiejętności, radzenia sobie z codziennymi czynnościami. W konsekwencji prowadzi to do samodzielności i zdrowego budowania poczucia własnej wartości.  Zajęcia na podstawie naszego programu pozwalają poświęcić więcej czasu rozwojowi kompetencji, dzięki którym dzieci  radzą sobie lepiej i czują się szczęśliwsze.

Dziecko czteroletnie ma zazwyczaj za sobą już rok intensywnych kontaktów społecznych w grupie przedszkolnej. Coraz lepiej rozumie i rozróżnia role społeczne, a także włącza je do swoich zabaw sprzyjających rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych.

W tym wieku dziecko miewa “niewidzialnego przyjaciela”. Jest to również czas zawiązywania pierwszych realnych przyjaźni, które najczęściej nie są jednak trwałe. Dziecko zaczyna sprawdzać granice społeczne, dlatego mogą  pojawiać się konflikty – i w domu i w grupie rówieśniczej. Trudnym aspektem bywa, nadmierna agresja, która manifestuje się głównie w sferze fizycznej. Zajęcia prowadzone według naszego programu bardzo wspierają u dzieci w tym wieku rozwój samoświadomości, samoregulacji i pozytywnej komunikacji. Uczą współpracy oraz rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Metoda

W skład naszej autorskiej metody pracy wchodzą:

  • podręcznik z ćwiczeniami w kolorowej teczce,
  • maskotka Stworka JA, który prowadzi dzieci przez świat emocji poznawanych na zajęciach,
  • scenariusze do prowadzenia zajęć dla trenerów, osnute na metaforze,
  • karty pracy grupowe,
  • autorska rozsypanka zdjęciowa,
  • emonakładki,
  • pacynki (bohaterki opowiadań – kropelki emocji).

Organizacja spotkań

Metoda jest dostosowana do możliwości dzieci trzy – i czteroletnich, dlatego przewiduje 30 spotkań (2 x 30 minut + przerwa) – 1 spotkanie w tygodniu.