Rodzic jako przywódca stada

Zajęcia rozwojowe z końmi dla rodziców

W obecnych czasach dzieci potrzebują mądrego i sprawiedliwego przywództwa, aby cieszyć się i korzystać z możliwości, które niesie świat, a jednocześnie unikać pokus i pułapek przez niego zastawianych. Dzieciom brakuje jeszcze doświadczenia i siły wewnętrznej, żeby samemu decydować o sobie, a trudno wychować silnego i zdrowego człowieka, jeśli nie dba się o jego siłę i zdrowie już w dzieciństwie. Chodzi przede wszystkim o poczucie własnej wartości, które stanowi najlepszą barierę wewnętrzną przeciw zagrożeniom współczesnego świata. To jednak oznacza, że już w domu rodzinnym musimy wcielać w życie wartości, które taki rozwój wspierają.

Nasze warsztaty nastawione są na poszanowanie godności małego człowieka przy jednoczesnym ukierunkowaniu jego działań. A kluczowe są tu wartości jakimi kierują się dorośli, więc na naszych warsztatach znajdziesz odpowiedzi na kilka ważnych pytań za naszym inspiratorem Jasperem Juulem:

  • Jak jednak korzystać z władzy rodzicielskiej, żeby nie ranić dziecięcych uczuć i nie naruszać ich granic?
  • Czy ważna jest dla nas autentyczność?
  • Czy uczciwie bierzemy odpowiedzialność za swoje błędy?
  • Czy uważamy dziecko za kogoś równego sobie pod względem godności osobistej?
  • Czy szanujemy jego uczucia, marzenia i granice tak samo jak swoje?

„Stado” v.s. system jakim jest rodzina, wymaga dziś świadomego przywództwa na najwyższym poziomie, aby dać swoim najmłodszym członkom bezpieczeństwo i szczęście, o które nam wszystkim dorosłym docelowo chodzi.

Warsztat inspirowany jest podejściem do rodziny i jej członków jednego z czołowych psychologów i ekspertów w tej dziedzinie – Jaspera Juula. Swoją postawą i nastawieniem pokazuje nam świat relacji rodzinnych pełnych zdrowej miłości, szacunku i godności dla każdego z jej członków.

Dzieci potrzebują rodziców jako przywódców stada, którzy pomogą im odnaleźć się w puszczy życia – dokładanie tak samo jak małe wilczki. Dzieci potrzebują rodziców, którzy wysyłają im jasne sygnały. Widzimy dzisiaj wiele rodzin, w których dorośli tak bardzo boją się skrzywdzić lub zaszkodzić swoim dzieciom, że to one de facto stają się przywódcami, a rodzice błądzą zdezorientowani przez las.

Jesper Juul

Biorąc udział w warsztacie “Rodzic jako przywódca stada”:

poznasz wartości sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa w rodzinie

umocnisz zaufanie do siebie i swoich decyzji

dowiesz się jak budować głębsze relacje z dzieckiem na bazie miłości i zrozumienia

nabędziesz umiejętność stawiania rozsądnych i przyjaznych granic

poprawisz jakość wzajemnych kontaktów i komunikację w rodzinie

dowiesz się czym jest mądre i sprawiedliwe przywództwo

nabierzesz większego szacunku do siebie i innych członków „stada”

Agnieszka

Agnieszka Zielonka

Trener | Coach | Supervisor
Iwona

Iwona Żbikowska

Trener | Coach | Supervisor