Co to jest i na czym polega shadowing?

Shadowing jest metodą zwiększania efektywności pracy oraz rozwoju osobistego pracowników. Podczas shadowingu uczestnik w trakcie wykonywania swojej pracy dzieli się z ekspertem trudnościami, wątpliwościami i pomysłami.  Przygląda się wraz z nim swojej pracy, słuchając stawianych przez niego pytań czy jego spostrzeżeń.  Shadowing jest wzajemną wymianą doświadczeń, przemyśleń, wspólnym poszukiwaniem pomysłów i rozwiązań dla potencjalnie trudnych sytuacji.

Co wyróżnia shadowing?

Jest to metoda coraz bardziej popularna ze względu na swoją wysoką efektywność. Stosujemy ją często jako jeden z elementów szkolenia dedykowanego dla firm, szkoleń dla managerów, ale także w coachingu biznesowym. Kładziemy szczególny nacisk na „zamrożenie” zmiany po wdrożeniu, aby zabezpieczyć pracownika przed złymi nawykami i wypracować dobre.

Kiedy można wdrożyć shadowing?

Shadowing  można i warto wdrożyć na każdym etapie rozwoju zawodowego pracownika Jest to skuteczna metoda do zwiększania efektywności i zwiększania satysfakcji z pracy.