Terapią w Akademii JA zajmuje się Agnieszka, która jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeutą. Specjalizuje się w terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, chętnie sięga też po terapię poznawczo-bechawioralną. Prowadzi terapie dla z dzieci i dorosłych oraz terapię  systemową rodzin.

Najczęściej pracuje z osobami:

  • pragnącymi poprawić jakość swojego życia,
  • przechodzącymi kryzysy życiowe, załamania
  • cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości,
  • przeżywającymi trudności w kontaktach z innymi ludźmi
  • lub doświadczających różnego rodzaju trudności, dolegliwości

Chcesz więcej informacji, zadzwoń lub w sprawach pilnych wyślij SMS na numer 603447284