„TY” – dzieci 9-11 letnie

Praca z emocjami

Program „TY” pomaga radzić sobie dziecku z jego dużą wrażliwością. W tym wieku łatwo jest je skrzywdzić i sprawić przykrość. Szczególnie ważna jest dla niego akceptacja i aprobata. Kolejną trudnością, którą program pozwala przepracować, jest rosnąca agresja wśród chłopców i ostracyzm u dziewczynek.

Program rozwojowy dla dzieci klas 3-5  „TY” skupia się  na:

 • rozwoju inteligencji emocjonalnej,
 • empatii,
 • uwagi,
 • aktywnego słuchania,
 • odczuwaniu rezonansu emocjonalnego,
 • nauce działania na rzecz istotnych wartości i równowagi w dbaniu o siebie i innych,
 • nauce radzenia sobie ze złością i stresem,
 • uruchomieniu duchowości.

Dzięki zajęciom młodzież uczy się działania na rzecz istotnych wartości i dobra wspólnego, a przede wszystkim na rzecz siebie. Młody człowiek dowie się, w jaki sposób kierować swoimi emocjami, tak by wpływały na konstruktywne działanie. Poznaje również metody radzenia sobie z trudnymi odczuciami oraz sposoby ułatwiające pracę na pozytywnych emocjach.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.

Carl Rogers

Dziewięciolatki są ciekawe świata. Charakteryzują się samodzielnością, pokazują wiele umiejętności. W tym czasie tata staje się ważną osobą dla dziecka – zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Dla chłopców jest wzorcem męskości, dla dziewczynek odwagi i siły. Dodatkowo to zazwyczaj on pozwala mu na większą samodzielność w działaniu.

Duża wrażliwość dziecka trwa – łatwo jest je skrzywdzić i sprawić przykrość.  Szczególnie ważna jest dla niego akceptacja i aprobata. Nasz autorski program „TY” pomaga dzieciom zbudować samoświadomość i pewność siebie.

10 Dziesięć lat to już tylko mały krok do nastolatka. Dziecko ma pozytywne nastawienie do świata i otoczenia. Jego pogoda ducha bywa wręcz zaraźliwa. Dziesięciolatek darzy sympatią swoich najbliższych, faworyzując tatę.

W tym wieku dziecko już jest samodzielne i mniej skryte niż na wcześniejszych etapach. Należy jednak bacznie obserwować dziecko, bowiem w tym czasie pojawiają się problemy szkolne – wśród chłopców jest to często agresja fizyczna w formie bójek, dziewczynki wykluczają ze swoich kręgów stosując ostracyzm. Nasz autorski program „TY” pomaga dzieciom lepiej rozumieć siebie i innych, uczy empatii i „obsługiwania” swoich emocji.

11 Jedenaście lat to początek wchodzenia dzieci w nastoletni bunt. W tym okresie to rówieśnicy stają się najważniejszą grupą społeczną. To ich zdanie liczy się najbardziej.

Dzieci chcą być niezależne i samodzielne. Ta potrzeba samostanowienia o sobie manifestuje się często zachowaniami, które można uznać za nieodpowiednie. Młody nastolatek swoimi działaniami podważa normy, które zostały mu wpojone w domu. Świadczy to jednak o tym, że doskonale zdaje sobie sprawę co jest właściwym zachowaniem. Swoim postępowaniem bada granice. Dzieci w tym okresie bardzo interesują się nauką. Szukają swoich pasji, na które potrafią poświęcać godziny.

Nasz program  „TY” pomaga zrozumieć dzieciom etapy własnego rozwoju  i wspiera rozwój  ważnych życiowych umiejętności.

Metoda

Pomocami w pracy naszą autorską metodą są:

 • podręcznik z ćwiczeniami rozwijającymi kompetencje emocjonalne, poznawcze, oraz społeczne,
 • scenariusze do prowadzenia zajęć dla trenerów,
 • podręczniki z indywidualnymi kartami pracy dla dzieci,
 • rozsypanka zdjęciowa,
 • emonakładki.

Organizacja spotkań

30 spotkań (2 x 60 minut + przerwa)
1 spotkanie w tygodniu.