Mój własny Ośrodek Akademii JA
„Postanowiłam, że w pierwszym roku działalności moim celem minimum będzie uruchomienie zajęć w placówkach, do których uczęszczały moich dzieci. Nie było łatwo, ale udało się! Po jakimś czasie miałam już 4 grupy, a w kolejnym roku jest już ich 10! Czuję ogromną radość, kiedy słyszę, jak bardzo zajęcia Akademii JA zmieniają życie kolejnych dzieci. Jestem dumna, kiedy dyrektorzy szkół widzą moją aktywność na profilu Ośrodka i reagują z wielkim zainteresowaniem i otwartością na propozycję współpracy ze mną. Nareszcie czuję, że robię  naprawdę fantastyczne rzeczy, z których czerpię ogromną satysfakcję.”

Numery telefonu

+48 516 195 701

Email
Adres

ul. Śląska 51B/1A

81-304 Gdynia

Dane firmy

Akademia JA Sp. z o.o.
NIP 586-231-76-31
REGON 367232447
KRS 0000676439

Wysokość kapitału zakładowego 20000 zł
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego
Numer rachunku:

48 1140 2004 0000 3702 7686 5577

Copyright @ 2022 Akademia JA