oto-ja

W Polsce praca z emocjami dzieci najczęściej sprowadza się do pojedynczych lekcji na godzinach wychowawczych lub włączania dzieci do programów profilaktyczno-terapeutycznych. Niestety o emocjach zaczynamy mówić dopiero wtedy, gdy dochodzi do sytuacji trudnych, a nawet skrajnych – agresji werbalnej bądź fizycznej lub autoagresji.

Emocje, czyli coś, co dotyczy każdego człowieka, są pomijane w podstawie programowej. Szkoła oczekuje, aby dziecko zachowywało się zgodnie z przyjętymi normami, dając zakazy i nakazy, nie tłumacząc mu, co się w nim dzieje, a także, jak konstruktywnie i efektywnie radzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Dla porównania można podać szkoły w Danii, najszczęśliwszym kraju świata, gdzie co tydzień poświęca się godzinę na pracę dzieci z emocjami. Na takich lekcjach dzieci uczą się jak rozmawiać, rozpoznawać emocje własne i innych, radzić sobie z problemami, wypracowywać rozwiązania konfliktów. Takie dzieci mają większą szansę na to, że wyrosną na dorosłych świadomych swoich uczuć i pewnych własnej wartości, którzy potrafią działać w grupie i radzić sobie z problemami.

ja-czylikto

Coraz bardziej świadomi rodzice i nauczyciele widzą znaczący deficyt w tym obszarze, próbując na własną rękę wspomagać w rozwoju emocjonalnym dzieci i młodzież. Pokazują to  zarówno nasze doświadczenie jak i nowe koncepcje pedagogiczne i psychologiczne.

Przez blisko 20 lat szkoleń dla biznesu słyszałyśmy pytanie: “Dlaczego w szkole nas tego nie uczą?” i zastanawiałyśmy się: “No właśnie – dlaczego?”. Zauważyłyśmy jak ważne jest świadome rozwijanie emocji i że musi ono trwać od wczesnego dzieciństwa do okresu pełnoletności. Podpowiada to też Stuart Shanker mówiąc o nauce samoregulacji, Jesper Juul o radzeniu sobie z emocjami czy koncepcje polskiej psycholog Agnieszki Stein. Dzieci i młodzież prawie co roku stają przed nowymi wyzwaniami i problemami, których właściwe przepracowanie i zrozumienie powoduje stworzenie skutecznych schematów  działań. Jak to zrobić? Jest wiele dróg – jedną z nich jest stworzenie programu wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, skierowanego do konkretnych grup wiekowych. I to właśnie Państwu proponujemy!