AZielonka

Agnieszka Zielonka

CZŁONEK ZARZĄDU | TRENER / COACH / TERAPEUTA / SUPERWIZOR

Agnieszka Zielonka – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracę w obszarze strategii radzenia sobie ze stresem obroniła na Uniwersytecie Gdańskim (2005). Terapeutka o I specjalizacji dzieci i młodzieży oraz II specjalizacji klinicznej dorosłego (1997), nauczycielka mianowana MEN (2002). Licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2003). Jest certyfikowaną business coach International Coaching Community (ICC) (2006), jedną z 14 na świecie certyfikowanych supervisorek ICC (2010), facylitatorką unikatowej metody EAHAE (2012) a także teamcoach NEWS (2014). Certyfikowana coach w metodyce Talent Reflect (2015). Jej pasją w ostatnich latach jest psychobiologia (Akademia Vedica 2019), która wpisuje się w nauki niematerialistyczne, przyjmując wyniki wielu najnowszych badań naukowych dowodzących prymatu emocji nad czynnikami środowiskowymi w procesie zapadania na różnego rodzaju choroby. Psychobiologia wyraża się skutecznością w zapobieganiu chorobom oraz w ich leczeniu, poprzez pracę z emocjami.

Agnieszka Zielonka od ponad 20 lat pracuje zarówno indywidualnie (terapia, coaching, superwizja) jak i grupowo (team coaching, szkolenia, warsztaty, grupy superwizyjne). Współzałożycielka Polskiej Izby Coachingu (2009). Współwłaścicielka Akademii JA sp z o.o. (2014), w której wspiera rozwój ludzi i całych przedsiębiorstw. Przeprowadza szyte na miarę, kompleksowe szkolenia rozwojowe dla firm oraz doradza im w obszarach zarówno “twardych”, jak i “miękkich”. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą oraz zarządzaniu konfliktem, jest autorką programów edukacyjnych, które rozwijają kompetencje przyszłości, z naciskiem na inteligencje emocjonalno-społeczną. Stworzyła programy rozwoju kompetencji przyszłości, z naciskiem na inteligencję emocjonalno-społeczną dla dzieci oraz młodzieży, realizowane poprzez sieć Ośrodków Akademii JA w całej Polsce. Działa społecznie na rzecz kształtowania postaw wzajemnego szacunku, akceptacji i życzliwości.