AKADEMIA JA - DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Program rozwoju dzieci i młodzieży

Logo-na-bialym.png

AUTORSKI PROGRAM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Dlaczego ważne jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci?

Dzięki temu dzieci mają większą szansę na to, że wyrosną na dorosłych świadomych swoich uczuć i pewnych własnej wartości, którzy potrafią działać w grupie i radzić sobie z problemami

Sieć Ośrodków Akademii JA pracuje z dziećmi już blisko 10 lat. Poznaj szczegółowo nasze programy i dołącz do naszej sieci!

NASZE PROGRAMY

DZIECI 3-4 LATA

Oferujemy dwa programy: „Pudełko talentów” i „OTO JA- liczy i eksperymentuje”

Czytaj dalej

DZIECI 5-6 LAT

Oferujemy dwa programy:  „Oto JA - Podróż”  oraz „OTO JA - liczy i eksperymentuje”

DZIECI 7-8 LAT

Program “Ja, czyli Kto – JA"

DZIECI 9-11 LAT

Program “Ja, czyli Kto – TY”

DZIECI 12-14 LAT

Program “Ja, czyli Kto – MY”

MŁODZIEŻ

Program „KTO jak nie JA“

DLA DZIECI 3-4 LETNICH

Pudełko talentów

W trakcie realizacji programu, dziecko przede wszystkim poznaje siebie. Bogaty zestaw zadań prowadzi dziecko przez świat kolejnych kluczowych emocji – radości, zazdrości, złości, strachu, smutku. Dziecko uczy się też, jakie odczucia i zachowania towarzyszą tym emocjom. Uczy się nazywać to, co przeżywa, a także zrozumieć uczucia innych. Zajęcia pozwalają dziecku odnaleźć się w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt czy stres.

1.Pudełko

Poprzez ćwiczenia i gry interakcyjne dziecko uczy się:

 • nazywać to, co przeżywa i zrozumieć odczucia innych,
 • odnajdować się w sytuacjach trudnych, takich jak adaptacja w nowej grupie przedszkolnej,
 • odkrywa swoje mocne strony.

Dzieci podczas programu między innymi fizycznie tworzą pudełko talentów, do którego zbierają swoje atuty, mocne strony, talenty, aby budować na nich poczucie własnej wartości w przyszłości.

 

Program rozwojowy dla dzieci „Oto JA” „Pudełko talentów” wspiera rozwój emocjonalno – społeczny w sposób dostosowany do   potrzeb i etapów rozwojowych trzyletnich i czteroletnich dzieci.

Przedszkole to dla większości trzylatków pierwsze wyjście poza rodzinę do nowej grupy społecznej. Nowa sytuacja wiąże się  z szeregiem wyzwań – dzieci próbują nawiązywać nowe relacje, odnaleźć swoje miejsce w grupie i zrozumieć zasady jej funkcjonowania. Trzylatki mierzą się z silnymi i zróżnicowanymi emocjami i mają bardzo często trudności w ich zwerbalizowaniu, co często powoduje u nich dyskomfort i stres. W tym wieku rozwija się poczucie własnego “ja”. Dzieci próbują swoich możliwości, umiejętności i zdolności. Bardzo ważne jest w tym wieku poczucie sukcesu, które zachęca do podejmowania kolejnych prób, pokonywania trudności, nabywania nowych umiejętności, radzenia sobie z codziennymi czynnościami. W konsekwencji prowadzi to do samodzielności i zdrowego budowania poczucia własnej wartości.  

Zajęcia na podstawie naszego programu pozwalają poświęcić więcej czasu rozwojowi kompetencji, dzięki którym dzieci  radzą sobie lepiej i czują się szczęśliwsze. Dziecko czteroletnie ma zazwyczaj za sobą już rok intensywnych kontaktów społecznych w grupie przedszkolnej. Coraz lepiej rozumie i rozróżnia role społeczne, a także włącza je do swoich zabaw sprzyjających rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych. W tym wieku dziecko miewa “niewidzialnego przyjaciela”. Jest to również czas zawiązywania pierwszych realnych przyjaźni, które najczęściej nie są jednak trwałe. Dziecko zaczyna sprawdzać granice społeczne, dlatego mogą  pojawiać się konflikty – i w domu i w grupie rówieśniczej. Trudnym aspektem bywa, nadmierna agresja, która manifestuje się głównie w sferze fizycznej. Zajęcia prowadzone według naszego programu bardzo wspierają u dzieci w tym wieku rozwój samoświadomości, samoregulacji i pozytywnej komunikacji. Uczą współpracy oraz rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

DLA DZIECI 3-4 LETNICH

„OTO JA- liczy i eksperymentuje 3-4 lata”

Wczesny wiek przedszkolny cechuje się chęcią poznania wszystkiego, co otacza młodego człowieka. Dzieci w tym wieku mają potrzebę wielozmysłowego doświadczania tego, co jest im nieznane. Przedszkolakowi nieustannie towarzyszy zabawa, to dzięki niej poznaje świat i zdobywa nową wiedzę i umiejętności.

Oto ja liczy i ekpsperymentuje (1)

Program „Oto JA – liczy i eksperymentuje 3-4 lata” powstał w odpowiedzi na potrzeby trzy i czterolatków wynikające z charakterystyki procesów rozwojowych. Podczas zajęć w atmosferze przygody realizowane są reguły dotyczące wspierania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną. Dzieci poprzez doświadczenie i swobodę w działaniu w towarzystwie maskotki Stworka JA uczą się:

 • orientacji przestrzennej,
 • rytmów i rytmicznej organizacji czasu,
 • przyczyny i skutku (przewidywania następstw),
 • liczenia (dodawania i odejmowania),
 • klasyfikacji,
  stałości pojęcia liczby,
 • aspektu porządkowego liczby,
 • pojęć geometrycznych.
Zajęcia matematyczne przeplatane są zajęciami, podczas których uczestnicy poznają proste techniki pamięciowe. Bawią się grając w KOSMICZNE BINGO oraz eksperymentują poznając zjawiska fizyczne i chemiczne. Prowadzą obserwacje, uczą się przy tym analizowania, przewidywania i wyciągania wniosków.

DLA DZIECI 5-6 LETNICH

Podróż - Praca z emocjami

Realizacja programu  „Oto JA” „Podróż” pozwala dzieciom lepiej odnaleźć się w  trudnym dla nich, pod względem emocjonalnym, wieku. Dziecko uczy się kim jest, czego doświadcza i nazywa swoje wewnętrzne stany. Dzięki zajęciom dzieci pięcioletnie zaczynają budować na solidnych podstawach poczucie własnej wartości. Dzieci sześcioletnie i ich otoczenie spokojniej przechodzą etap rozwoju pełen emocjonalnych burz. Przed pójściem do szkoły podstawowej od dzieci wymaga się osiągnięcie “dojrzałości szkolnej”, w skład której wchodzą: rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny i społeczny. W “Podróży” przez emocje, 5 i 6 latki odkrywają i nazywają swoje wewnętrzne stany.

2. Podróż

Dzieci podróżując ze Stworkiem JA po krainie emocji, uczą się:

 • samoświadomości,
 • samoregulacji,
 • pozytywnej komunikacji,
 • współpracy,
 • rozwiązywania potencjalnych
 • konfliktów.

Program rozwojowy dla dzieci „Oto JA” „Podróż” pomaga dzieciom przygotować się do podjęcia nauki w szkole pod względem emocjonalnym i społecznym. Jest  dostosowany do   potrzeb i etapów rozwojowych pięcio –  i sześcioletnich dzieci. Pięciolatki to zazwyczaj dzieci ufne, zarówno w stosunku do rówieśników, jak i dorosłych. Potrafią już się wspólnie bawić. Często są już to zabawy według wymyślonych przez siebie scenariuszy, podczas których nabywają  wiedzę o sobie i innych.

W tym wieku można zaobserwować w zabawach próby dominacji nad innymi dziećmi, co wiąże się z przekonaniem o własnych możliwościach. Przyjaźnie nadal są tymczasowe. Konflikty, które się pojawiają w tym wieku, często prowadzą do wycofania się z sytuacji konfliktowej i przejścia do innej aktywności.

Dziecko pięcioletnie coraz lepiej rozumie emocje swoje, a także innych ludzi. Potrafi przewidywać ich przyczyny, a także jakie zachowania i skutki mogą nieść. Uczy się również, jak wpływać na emocje innych osób. U pięciolatka pojawiają się nowe uczucia – wstyd i zadowolenie z siebie, są one związane z rozwijającą się samooceną. Dziecko zaczyna bardziej kontrolować ekspresję swoich emocji. Zajęcia dla pięciolatków według naszej metody pozwalają im jeszcze lepiej opanować te niezwykle ważne kompetencje.

Sześcioletnie dzieci przeżywają często bardzo skrajne emocje, co przekłada się na ich relacje z otoczeniem. Zaraz po “nienawidzę cię” może pojawić się “kocham cię”. Doświadczanie takich emocji i ich skutków, jest trudne dla maluchów, gdyż zależy im na dobrych relacji z rówieśnikami i rodzicami. Często pojawiają się lęki przed duchami, ciemnością itp. Jest to bardzo ważny moment dla kształtowania się przyszłych postaw, światopoglądów i motywacji. Kluczowe na tym etapie rozwoju jest również rozwijanie się uczuć społecznych i współdziałanie. Sześciolatek z trudem przyjmuje krytykę i karę, jest bardzo egocentryczny. Nasz autorski program pomaga dzieciom przejść przez ten etap bardziej harmonijnie i bardzo mocno rozwinąć kompetencje samoregulacji i współpracy.

DLA DZIECI 5-6 LETNICH

„OTO JA- liczy i eksperymentuje 5-6 lat”

Piąty i szósty rok życia jest to okres bardzo intensywnego rozwoju sprawności fizycznych, kompetencji społecznych, emocjonalnych i poznawczych. Przedszkolak we wcześniejszych latach zdążył już zapoznać się ze swoim wówczas nowym środowiskiem rozwojowym, na tym obszarze czuje swobodę i bezpieczeństwo.

Pięciolatki i sześciolatki nadal są na etapie rozwoju myślenia konkretno- wyobrażeniowego. Zainteresowanie otaczającym światem i chęć działania to podstawowe cechy wypełniające codzienne życie przedszkolaków. Ostatnie dwa przedszkolne lata są przygotowaniem do nowego – trudniejszego etapu w życiu dziecka. Rozwój określonych kompetencji w tym okresie powinien pomóc dziecku w zbudowaniu niezbędnej podstawy, z którą już jako uczeń będzie mógł dumnie, bez obaw zacząć etap szkolny.

Oto ja liczy i ekpsperymentuje (1)

Realizacja programu „OTO JA- liczy i eksperymentuje 5-6 lat” pomaga zaspokoić potrzeby pięciolatków i sześciolatków wynikające z charakterystyki procesów rozwojowych. Dzieci poprzez doświadczenie i swobodę w działaniu w towarzystwie maskotki Stworka JA uczą się:

 • orientacji przestrzennej,
 • rytmów,
 • organizacji czasu,
 • przyczyny i skutku (przewidywania następstw),
 • liczenia (dodawania i odejmowania),
 • klasyfikacji,
 • stałości pojęcia liczby,
 • aspektu porządkowego liczby,
 • pojęć geometrycznych,
 • miary i wagi, pieniędzy,
 • elementów kodowania,
 • zapisywania i odczytywania czynności matematycznych.

Zajęcia matematyczne przeplatane są zajęciami, podczas których uczestnicy poznają proste techniki pamięciowe. Bawią się grając w KOSMICZNE BINGO oraz eksperymentują poznając zjawiska fizyczne i chemiczne. Prowadzą obserwacje, uczą się przy tym analizowania, przewidywania i wyciągania wniosków.

DLA DZIECI 7-8 LETNICH

Ja, czyli Kto – JA

Program “JA” został zaprojektowany tak, aby wspierać dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej. Pomaga radzić sobie z lękiem w nowym środowisku. Początek szkoły podstawowej to również newralgiczny dla dzieci czas w procesie kształtowania poczucia własnej wartości. Dzieci potrafią już bardziej niż przedszkolaki kontrolować emocje. Nie oznacza to jednak, że tych emocji jest mniej. Wrażliwość dzieci dotyczy głównie ich osoby – chcą być akceptowane, kochane, doceniane.
3. JA

Nasz autorski program rozwojowy „JA” pomaga dzieciom:

 • zaakceptować ich
 • emocjonalność,
 • skutecznie nazywać i rozumieć wewnętrzne odczucia,
 • zbudować stabilny obraz swojej osoby, niezależnego od bodźców zewnętrznych.

Siódmy rok życia to przełom w rozwoju emocjonalnym i społecznym człowieka. Siedmiolatek wydaje się zupełnym przeciwieństwem dziecka, którym był jeszcze rok wcześniej. Dziecko nie ulega już tak skrajnym emocjom, wydaje się być wyciszone, unika hałasu, rywalizacji.

Bardzo dużo się uczy i ciągle jest czymś zajęty. W tym okresie dziecko wydaje się smutne, przygaszone, często wyolbrzymia problemy. Skarży się, że nikt go nie lubi i inni robią mu na złość. Pojawiają się lęki związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie – ocenianiem, niechęcią.

Siedmiolatek idzie do szkoły, poznaje nowych kolegów, staje się członkiem nowej grupy społecznej, a także zaczyna pełnić nową rolę – ucznia. Pojawia się autorytet w postaci wychowawcy.

Nasz autorski program „JA” pozwala dziecku lepiej radzić sobie z wyzwaniami charakterystycznymi dla tego wieku.

Ośmiolatki nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktów i robią to chętnie. Ważna jest dla nich pozycja w klasie, walczą o prestiż. Dziecko świadomiej podchodzi do kwestii przyjaźni – przyjaciel jest osobą, z którą dzieli zainteresowania. Jest to czas, gdy dziecko staje się mniej egocentryczne – zauważa potrzeby innych, chce sprawiać przyjemność i dzielić się.

W tym wieku dzieci są na ogół radosne, pogodne i troskliwe. Z powodu rosnącej empatii łatwo się wzruszają i płaczą. Silnie odczuwają wszelkie porażki i przegrane, jednak te negatywne emocje szybko mijają.

Nasz autorski program „JA” pozwala dziecku pełniej czerpać z jego nowych umiejętności.

DLA DZIECI 9-11 LETNICH

Ja, czyli Kto – TY

Program „TY” pomaga radzić sobie dziecku z jego dużą wrażliwością. W tym wieku łatwo jest je skrzywdzić i sprawić przykrość. Szczególnie ważna jest dla niego akceptacja i aprobata. Kolejną trudnością, którą program pozwala przepracować, jest rosnąca agresja wśród chłopców i ostracyzm u dziewczynek.

4.TY

Program rozwojowy dla dzieci klas 3-5  „TY” skupia się  na:

 • rozwoju inteligencji emocjonalnej,
 • empatii,
 • uwagi,
 • aktywnego słuchania,
 • odczuwaniu rezonansu emocjonalnego,
 • nauce działania na rzecz istotnych wartości i równowagi w dbaniu o siebie i innych,
 • nauce radzenia sobie ze złością i stresem,
 • uruchomieniu duchowości.

Dzięki zajęciom młodzież uczy się działania na rzecz istotnych wartości i dobra wspólnego, a przede wszystkim na rzecz siebie. Młody człowiek dowie się, w jaki sposób kierować swoimi emocjami, tak by wpływały na konstruktywne działanie. Poznaje również metody radzenia sobie z trudnymi odczuciami oraz sposoby ułatwiające pracę na pozytywnych emocjach.

Dziewięciolatki są ciekawe świata. Charakteryzują się samodzielnością, pokazują wiele umiejętności. W tym czasie tata staje się ważną osobą dla dziecka – zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Dla chłopców jest wzorcem męskości, dla dziewczynek odwagi i siły. Dodatkowo to zazwyczaj on pozwala mu na większą samodzielność w działaniu.

Duża wrażliwość dziecka trwa – łatwo jest je skrzywdzić i sprawić przykrość.  Szczególnie ważna jest dla niego akceptacja i aprobata. Nasz autorski program „TY” pomaga dzieciom zbudować samoświadomość i pewność siebie.

Dziesięć lat to już tylko mały krok do nastolatka. Dziecko ma pozytywne nastawienie do świata i otoczenia. Jego pogoda ducha bywa wręcz zaraźliwa. Dziesięciolatek darzy sympatią swoich najbliższych, faworyzując tatę.

W tym wieku dziecko już jest samodzielne i mniej skryte niż na wcześniejszych etapach. Należy jednak bacznie obserwować dziecko, bowiem w tym czasie pojawiają się problemy szkolne – wśród chłopców jest to często agresja fizyczna w formie bójek, dziewczynki wykluczają ze swoich kręgów stosując ostracyzm. Nasz autorski program „TY” pomaga dzieciom lepiej rozumieć siebie i innych, uczy empatii i „obsługiwania” swoich emocji.

Jedenaście lat to początek wchodzenia dzieci w nastoletni bunt. W tym okresie to rówieśnicy stają się najważniejszą grupą społeczną. To ich zdanie liczy się najbardziej.

Dzieci chcą być niezależne i samodzielne. Ta potrzeba samostanowienia o sobie manifestuje się często zachowaniami, które można uznać za nieodpowiednie. Młody nastolatek swoimi działaniami podważa normy, które zostały mu wpojone w domu. Świadczy to jednak o tym, że doskonale zdaje sobie sprawę co jest właściwym zachowaniem. Swoim postępowaniem bada granice. Dzieci w tym okresie bardzo interesują się nauką. Szukają swoich pasji, na które potrafią poświęcać godziny.

Nasz program  „TY” pomaga zrozumieć dzieciom etapy własnego rozwoju  i wspiera rozwój  ważnych życiowych umiejętności.

DLA DZIECI 12-14 LETNICH

Praca z emocjami "Ja, czyli Kto – MY"

Pod koniec szkoły podstawowej trudno jest określić, czy młody człowiek jest jeszcze dzieckiem, czy już zaczyna być dorosłym. Jest to trudny do określenia stan, przede wszystkim dla młodej osoby go doświadczającej, która musi na nowo zrozumieć i zbudować swoje “ja”. Jest to też czas, kiedy doświadcza pierwszych zauroczeń i budowania innej formuły relacji. Program pozwala młodemu człowiekowi łatwiej przejść przez ten burzliwy okres – pomaga zrozumieć swoje uczucia, zbudować stabilną tożsamość, zaakceptować siebie. Młody człowiek uczy się, jak prawidłowo komunikować się i rozwiązywać konflikty, świadomie akceptując swoje i cudze potrzeby.

5. MY

Program  „MY” skupia się na rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz empatii. Opiera się na ćwiczeniu uwagi, aktywnego słuchania, odczuwania rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości.

Program wspiera:

 • budowanie realnego obrazu “JA”,
 • zrozumienie swoich uczuć,

 • budowanie stabilnej tożsamości,

 • akceptację siebie,

 • opanowanie metod samokontroli,

 • rozwój umiejętności pokazywania siebie innym i budowania relacji na różnych płaszczyznach (koleżeńskich, przyjacielskich, podległych i dominacyjnych),

 • naukę współpracy i rozwiązywania potencjalnych konfliktów,

 • stabilnego poczucia własnej wartości,

 • zrozumienia swoich i cudzych emocji,

 • akceptacji dla emocji trudnych.

Bunt dwunastolatka można porównać z buntem dziecka o dziesięć lat młodszego. Młody człowiek sprzeciwia się wszystkiemu i wszystkim, manifestując to wyraźnie swoim zachowaniem. To trudny czas zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Buzujące hormony nastolatków i niedostosowanie rodziców do nowej sytuacji powodują, że u młodego człowieka pojawia się kryzys zaufania do rodziców. Nastolatek źle znosi uwagi, nie chce już być traktowany jak dziecko.

Dwunastolatek często porównuje się ze swoimi rówieśnikami. Jest to czas, kiedy pojawia się realny obraz “ja” i zainteresowanie swoją osobowością. W wieku dwunastu lat młodzież, bardzo potrzebuje bliskiej osoby – potrzebę tę zaspokajają przyjaciele, dziewczynki w tym wieku przeżywają pierwsze fascynacje.

Nasz autorski program „MY” pomaga dzieciom lepiej zrozumieć siebie i zaakceptować oraz pomaga wzmocnić się im w wielu obszarach w tym trudnym dla nich czasie.

Dla młodzieży trzynaście lat to bardzo trudny wiek. Zmienia się zarówno jego ciało, jak i psychika. Trzynastolatek poznaje na nowo swoje ciało, nie zawsze akceptując to, jak zaczyna ono wyglądać. Ta sfera staje się dla niego newralgiczna – słucha opinii innych na temat swojego wyglądu i na tej podstawie buduje obraz samego siebie. Często prowadzi to do lęków, frustracji i niepokoju.

Dodatkowo w tym wieku następuje przeobrażenie układu nerwowego, powodując nadmierną wrażliwość i pobudliwość. Młody człowiek zamyka się w sobie, izolując się szczególnie od dorosłych.

Zatopiony w swoich myślach stara się na nowo zbudować obraz własnego “ja”.

Program „MY” pomaga im łagodniej, w zgodzie z sobą, z większą świadomością przechodzić te trudne zmiany.

Czternaście lat to początek tworzenia się “paczek” rówieśniczych. Początkowo są to grupy jednopłciowe, później zaczynają być mieszane. Grupy te zaspokajają potrzeby przynależności, akceptacji, miłości. Często są to potrzeby, których czternastolatek nie doświadcza w rodzinie.

Następuje osłabienie związków emocjonalnych z rodzicami. W tym wieku młodzież ma tendencję do podejmowania ryzykownych działań, mając jednocześnie świadomość ich konsekwencji. Nadal młody człowiek poszukuje swojej tożsamości i próbuje zrozumieć jakie zmiany w nim zachodzą. Krytycznie obserwuje i ocenia swoje otoczenie, a jednocześnie poszukuje autorytetów.

Realizacja programu „MY” daje im możliwość odnalezienia bezpiecznej przestrzeni, gdzie mogą poszukiwać i wyrażać siebie oraz odnaleźć pozytywne wzorce.

DLA MŁODZIEŻY

„KTO jak nie JA“ – wyjątkowy program rozwojowy dla młodzieży licealnej i studentów

Dlaczego nastolatki szczególnie potrzebują wsparcia?

Od wielu lat wielkim niepokojem napawa nas stan zdrowia psychicznego nastolatków w Polsce. Według oficjalnych danych  jedna trzecia z nich ma objawy depresji, a jeden na stu ma myśli samobójcze. Budzi to w nas ogromny smutek i sprzeciw wobec takiego stanu rzeczy. Przyczyny depresji u nastolatków moga być różne: związane z biochemią mózgu, mające podłoże genetyczne lub środowiskowe. O ile na pierwsze dwa czynniki mamy mniejszy wpływ, o tyle na ostatni mamy wpływ bezpośredni i możemy wspierać zasoby młodego człowieka, aby lepiej czuł się i radził sobie w swoim otoczeniu.

ja-czylikto

Trudny czas wchodzenia w dorosłość.

Młodzi ludzie powoli żegnają się z dzieciństwem. Próbują opanowywać, szarpiące nimi i zmieniające się jak w kalejdoskopie, emocje. Szukają swojego miejsca w nowym otoczeniu. Czasem zmagają się z nadopiekuńczością lub brakiem zainteresowania dorosłych.  Planują przyszłość,  odkrywają własne cele.  Przeżywają pierwsze miłości. Przejmują odpowiedzialność za siebie i swoje postępowanie.

Szczególną zmorą dla młodzieży jest borykanie się ze swoim własnym hiperkrytycyzmem,  ciągłym dostrzeganiem wad, odmienności, wytykaniem niespójności poglądów. Nastolatek  często porównuje się z innymi, usiłując sprostać standardom panującym w swoim środowisku.

Często problemy zamiast rozwiązywać się z biegiem czasu, narastają. Młodzi ludzie mają często trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Pracodawcy narzekają na młodych pracowników, którzy są roszczeniowi, nielojalni i nie chcą się angażować.

Jakie są wewnętrzne przyczyny tych problemów?

Badania dowodzą, że wiele z ich problemów wynika z:

 • braku skomunikowania z własnymi emocjami,

 • nieumiejętności radzenia sobie ze stresem,

 • trudności we współpracy z innymi ludźmi.

Nasz autorski program rozwoju inteligencji emocjonalnej dla nastolatków.

Mając już ogromne doświadczenie i wspaniałe efekty w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dzięki prowadzeniu autorskich programów rozwojowych „OTO  JA“, oraz „JA czyli KTO“, postanowiłyśmy stworzyć analogiczny program dla młodych ludzi, realizowany poprzez naszą sieć Ośrodków Akademii JA w całej Polsce, który pozwala odpowiedzieć młodemu człowiekowi na kluczowe pytania dotyczące jego:

 • tożsamości,

 • wartości,

 • celów.

Młodzi ludzie podczas realizacji programu mają również okazję:

 • lepiej poznać siebie,

 • odkryć swoje wartości i cele,

 • odkryć nieuświadomione dotąd cechy,

 • dostrzec swoje funkcjonowanie w relacji z samym sobą oraz z innymi ludźmi.

Chcemy wspierać młodzież podczas ich drogi w kierunku dojrzałości tak, aby potrafili  radzić sobie w każdej sytuacji! Kluczowe umiejętności, związane z rozwojem inteligencji emocjonalnej, staną się dla nich ułatwieniem w dalszym funkcjonowaniu na kolejnych etapach  życia.

Zajęcia są prowadzone przez naszych certyfikowanych coachów, którzy przeszli specjalne szkolenie doświadczając metod na sobie.

Na czym opiera się nasz program rozwoju inteligencji emocjonalnej dla młodzieży?

Podczas naszych warsztatów, każdy uczestnik pod okiem doświadczonego coacha doświadcza prawdziwej „podróży w głąb siebie“. Jest to zawsze niezwykłe, głębokie, dające bardzo wiele szczęścia i pogodzenia ze sobą doświadczenie. Ogromne znaczenie ma też siła procesu grupowego uruchomiona podczas naszych zajęć. Program pracy z emocjami Akademii JA dla młodzieży „KTO jak nie JA“ opiera się na rozwoju trzech podstawowych kompetencji, od których zależy jakość życia każdego dorosłego człowieka:

 • SAMOŚWIADOMOŚCI,

 • SAMOREGULACJI,

 • DZIAŁANIA.

DLA RODZICÓW

„KTO jak nie JA“ – wyjątkowy program rozwojowy dla rodziców i dorosłych

Czy samoświadomość, samoregulację i działanie można rozwijać w dojrzałym wieku?

Tak, tak, tak! Zdecydowanie tak :). Te trzy niezwykle wartościowe kompetencje  rozwijać w każdym wieku! Jeśli czujemy się tak, jakbyśmy mieli bardzo niewielki wpływ na nasze życie, nie rozumiemy emocji swoich i innych ludzi i z nieznanych nam powodów rezygnujemy z działań w pół drogi, to właśnie moment, aby wzmocnić swoją inteligencję emocjonalną. Warto to robić w każdym wieku!

Ponieważ miałyśmy bardzo dużo pytań o program rozwojowy od rodziców i dorosłych, właśnie dla nich stworzyłyśmy dwie nowe odmiany programu „KTO jak nie JA“.

ja-czylikto

Program rozwoju emocjonalnego „KTO jak nie JA“ dla rodziców i dorosłych.

Nasz program zakłada pracę z rodzicami i dorosłymi metodą coachingu grupowego pod okiem doświadczonego coacha. Z rodzicami pracujemy nad samoświadomością, samoregulacją i działaniem w uniwersalny sposób, ale też z dużym akcentem na relacje rodzic – dziecko.

Dorośli w trakcie 12 spotkań maja możliwość znacząco wpłynąć na jakość swojego życia. Pracujemy głównie nad rozpoznawaniem swoich emocji w ciele, odczytywaniem informacji, jakie z sobą niosą, rozszerzania świadomości siebie, „obsługi“ własnych emocji i usuwania barier blokujących nasze działanie.

Ogromną wartością warsztatów przeprowadzanych w pełnej zrozumienia i akceptacji atmosferze, jest siła procesu grupowego. Przeglądając się w doświadczeniach i emocjach innych ludzi, z jednej strony szybciej odkrywamy swoje obszary do rozwoju, jak i zyskujemy więcej akceptacji i wyrozumiałości dla siebie.

Podsumowując, pracując z rodzicami i dorosłymi, pracujemy nad następującymi kompetencjami:

 • SAMOŚWIADOMOŚĆ,

 • SAMOREGULACJA,

 • DZIAŁANIE.

Zajęcia są prowadzone przez naszych certyfikowanych coachów, którzy przeszli specjalne szkolenie doświadczając metod na sobie.

AUTORSKI PROGRAM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Agnieszka Zielonka – pomysłodawczyni i liderka

Pomysł na stworzenie programów rozwoju emocjonalnego i społecznego dla dzieci narodził się w mojej głowie
w momencie, kiedy zostałam mamą. Widząc, że wspieranie dziecka w obszarze emocji i inteligencji emocjonalnej
w przedszkolach i szkołach jest niewystarczające, stwierdziłam, że trzeba działać w tym obszarze. Przeszłam do konkretów i tak powstała cała sieć Ośrodków Akademii JA, która posługując się programami „Oto JA”, „JA czyli kto?” i „Kto jak nie JA” pracuje z dziećmi już blisko 10 lat.

Pracujemy na modelu duńskim, bo Dania to najszczęśliwszy kraj świata. Co tydzień poświęca się tam godzinę na pracę dzieci z emocjami. Na takich lekcjach najmłodsi uczą się jak rozmawiać, rozpoznawać emocje własne i innych, radzić sobie z problemami, wypracowywać rozwiązania konfliktów. Takie dzieci mają większą szansę na to, że wyrosną na dorosłych świadomych swoich uczuć i pewnych własnej wartości, którzy potrafią działać w grupie i radzić sobie z problemami.  To tak, jakby uczyć małych żeglarzy nawigowania po nieznanych wodach, radzenia sobie ze sztormem, wytrwania na obranym kursie, odnalezienia swojej życiowej kotwicy i wymarzonego portu.

Obserwując dzieci w wieku przedszkolnym mamy wrażenie, że wszystkie są małymi cudami. Piękne, zdolne, z niezwykłą wyobraźnią, w niektórych obszarach wręcz genialne. Na początku szkoły tez wydają się być pełne zapału i nieograniczonych możliwości. A potem stopniowo następuje częściowy regres i losy wielu nawet bardzo zdolnych i chcących uczyć się dzieci, idą niestety w złym kierunku… Według badań Health Behaviour in School aged Children (HBSC) nasze nastolatki mają najgorszą samoocenę w Europie, a jedna trzecia ma objawy depresji. Mnożą się przykłady zachowań agresywnych. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzią są braki w rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci. Prowadząc od 20 lat szkolenia dla biznesu i oświaty, nasz zespół terapeutów słyszy często: „Dlaczego nie uczą tego w szkołach?”. My już uczymy, angażując w nasze programy państwowe i prywatne ośrodki edukacyjne w całej Polsce.

Tworząc nasz program inspirowałyśmy się m.in. dokonaniami Stuarta Shankera w sferze nauki samoregulacji, czy Jespera Juula dotyczącymi radzenia sobie z emocjami. Nasz program wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży jest skierowany do konkretnych grup wiekowych.  Naszym założeniem było to, żeby nowe doświadczenia odbywały się w sposób naturalny i atrakcyjny dla dzieci, czyli poprzez zabawę. I właśnie ten wyjątkowy, autorski program Państwu proponujemy!

OTWÓRZ WŁASNY OŚRODEK

DOŁĄCZ DO NAS!

Kto może otworzyć ośrodek Akademii JA?

Jeśli czujesz, że prowadzenie zajęć dla dla dzieci i młodzieży jest dla Ciebie, zachęcamy Cię do kontaktu z nami. Otwierając własny Ośrodek Akademii JA, w którym będziesz prowadzić programy rozwojowe dla dzieci „Oto JA” i „JA czyli KTO”, możesz realnie wpływać na przyszłość dzieci. Przyszłych właścicieli Ośrodka wspieramy bezpłatnym szkoleniem. Ośrodek może powstać jako nowa, bądź już istniejąca działalność gospodarcza. Gwarantujemy wyłączność na terenie działania. Odbywamy regularne spotkania wspierające z naszymi ośrodkami i raz w roku organizujemy wspólne spotkania. Dołącz do naszej społeczności i propaguj razem z nami dobre praktyki w nauczaniu dzieci i młodzieży!

Dlaczego warto?

nasz program jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania coraz bardziej świadomych rodziców wobec przedszkoli, szkół oraz innych ośrodków dydaktycznych;

udział w naszym programie rozwojowym dla dzieci jest doskonałym narzędziem do zapobiegania coraz częściej spotykanym problemom wychowawczym;

nasz program docelowo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy chcieliby widzieć w swoich zespołach ludzi doskonale współpracujących, świadomie podejmujących decyzje i czujących odpowiedzialność za powierzone działania;

w sytuacji, kiedy depresja i inne schorzenia psychiczne zbierają ogromne żniwo, szczególnie ważne jest dbanie o psychikę dzieci już od najmłodszych lat. Zbudowanie w dziecku poczucia własnej wartości, świadomości swoich emocji, a także nauka konstruktywnego rozwiązywania problemów wpływa pozytywnie na jego zdrowie psychiczne.

Korzyści dla Ciebie:

W ramach współpracy oferujemy:

 • autorskie programy dla poszczególnych grup wiekowych;
 • scenariusze zajęć;
 • materiały dydaktyczne (plansze, maskotka JA, emonakładki, zdjęcia);
 • kurs trenerski;
 • wsparcie metodyczne dla właścicieli przez cały czas trwania umowy;
 • logo, dostęp do materiałów reklamowych;
 • coroczne szkolenie właścicieli – wymiana doświadczeń;
 • zapewnienie wyłączności na danym terenie;
 • szkolenie on-line dla trenerów;
 • sprawdzony pomysł na rozwinięcie działalności własnej firmy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą współpracy, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i przybliżymy zakres metodyczny zajęć.

ZOBACZ, GDZIE JESTEŚMY

Tu już jesteśmy

BIAŁYSTOK

Rejon działania – Białystok w osiedlach: Centrum, Białostoczek, Sienkiewicza, Bojary,
Piaski, Przydworcowe, Młodych, Antoniuk, Piasta I, Piasta II, Skorupy, Mickiewicza, Bema,
Kawaleryjskie, Nowe Miasto, Zielone Wzgórza, Starosielce, Słoneczny Stok, Leśna Dolina,
Wysoki Stoczek, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Bacieczki.

Osoba do kontaktu:
Urszula Grudzińska
tel: 606 711 113
osrodek.pozytywka@akademia-ja.pl
www.pozytywka.bialystok.pl

BRANIEWO

Rejon działania: Powiat Braniewski

Osoba do kontaktu:
Wojciech Wakieć
tel: 799 262 202
osrodek.braniewo@akademia-ja.pl
kontakt.instutut@gmial.com

DARŁOWO

Rejon działania: powiat sławieński z miastami Darłowo i Sławno
 
Osoba do kontaktu:
Joanna Misztal
tel: 726 148 266
osrodek.darlowo@akademia-ja.pl

GDYNIA

Rejon działania – Gdynia: Chwarzno, Wiczlino, Karwiny, Dąbrowa
 
Osoba do kontaktu:
Natalia Wachowicz
tel: 512 558 542
osrodek.linka@akademia-ja.pl
www.osrodek-linka.pl

GIŻYCKO

Osoba do kontaktu: Magda Kaziak-Szpilewicz
tel: 535135158
osrodek.gizycko@akademia-ja.pl
www.facebook.com

KRAKÓW 1

Rejon działania – Kraków w dzielnicach: Śródmieście, Bronowice, Krowodrza, Wola Justowska oraz gmina Zielonki
 
Osoba do kontaktu:
Kinga Głazek
tel: 506 075 299
osrodek.wglowiesieniemiesci@akademia-ja.pl

KRAKÓW 2

Rejon działania – gmina Wielka-Wieś, Czyżyny, Prądnik Czerwony, Prądnik Biały
 
Osoba do kontaktu:
Renata Surowiec
tel: 661 661 421
osrodek.mammoc@akademia-ja.pl

LĘBORK

Rejon działania – Lębork i powiat lęborski

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Niedziela
tel: 791932370
osrodek.emocja@akademia-ja.pl
www.emocja.lebork.pl

ŁÓDŹ

Rejon działania: Łódź- Bałuty, Polesie – dzielnice Złotno, Zdrowie, Koziny, Mania, Retkinia Zachód, Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Konstantynów Łódzki. 

Osoba do kontaktu:
Mirosława Szczepańska
Nr kontaktowy: 605 169 515
osrodek.lodz@akademia-ja.pl
www.miraszczepanska.pl/akademia-ja
www.facebook.com

NIEPOŁOMICE

Rejon działania: gmina Niepołomice oraz Wieliczka
 
Osoba do kontaktu:
Beata Basista – Wszołek
Tel: 605169408
osrodek.niepolomice@akademia-ja.pl

POZNAŃ

Rejon działania – Poznań: Jeżyce 

Osoba do kontaktu:
Aneta Filipowska-Stempin
tel: 721 171 151
osrodek.poznan@akademia-ja.pl
www.facebook.com
www.petrusakademiaja.pl

OLKUSZ

Rejon działania – miasto Olkusz i powiat olkuski
 
Osoby do kontaktu:
Karolina Cieplińska
tel: 505 004 794
Barbara Kocjan
tel. 505 119 515
osrodek.olkusz@akademia-ja.pl
www.klubkreatywny.pl

PRUSZCZ GDAŃSKI

Rejon działania – miasto Pruszcz Gdański, powiat gdański, Gdańsk dzielnice: Lipce,św.Wojciech,Orunia
 
Osoba do kontaktu:
Edyta Szordykowska
tel: 882152567
osrodek.pruszczgdanski@akademia-ja.pl

WĄBRZEŹNO

Rejon działania – miasto gmina Wąbrzeźno i powiat/gminy Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk

Osoba do kontaktu:
Paulina Kiwała
tel: 692 311 056
osrodek.wabrzezno@akademia-ja.pl
www.facebook.com

WARSZAWA 1

Rejon działania – Białołęka, Targówek, Marki, Ząbki, Zielonka
 
Osoba do kontaktu:
Anna Konstantynowicz
tel: 784 756 807
osrodek.emotka@akademia-ja.pl
www.emotka.waw.pl

WARSZAWA 2

Rejon działania – Warszawa: Wilanów, Ursynów, powiat piaseczyński
 
Osoba do kontaktu:
Magdalena Markiewicz
tel: 727 456 954
osrodek.warszawa2@akademia-ja.pl
www.sprytneglowki.pl

WARSZAWA 3

Rejon działania- Bielany, Żoliborz, Wola, Śródmieście, Mokotów
 
Osoba do kontaktu:
Paulina Janikowska-Mizera
tel: 608 089 139
osrodek.mamemocje@akademia-ja.pl
www.edukacjaemocjonalna.pl

ZAMOŚĆ

Rejon działania- powiat zamojski
 
Osoba do kontaktu:
Żaneta Lula
tel: 786 151 510
osrodek.zamosc@akademia-ja.pl
zaneta.lula@gmail.com

KONTAKT

Jeśli masz pytania lub chcesz rozpocząć z nami współpracę, skontaktuj się wypełniając poniższy formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademia JA moich danych osobowych w celu jednorazowego przygotowania i przesłania oferty handlowej na zasadach określonych w Polityce prywatności.