Przejdź do sekcji dla dzieci i młodzieży
Akademia JA - Logo Akademii JA Agnieszka Zielonka

człowiek w firmie

Na czym polega nasze doradztwo?

Zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z funkcjonowaniem człowieka w firmie oraz w każdej innej organizacji.

Może to być instytucja publiczna, instytucja non profit, organizacja wojskowa, sportowa, czy jakakolwiek inna.

doradztwo dla firm
doradztwo dla firm - zarządzanie w firmie

zmiana każdego dnia

Człowiek w obliczu zmiany

Cechą charakterystyczną działalności firmy i innych organizacji jest to, że przechodzą one przez nieustający proces zmiany, bardzo często nie zdając sobie z tego sprawy. Ludzie pracujący w organizacjach stykają się więc z problemem zmiany niemalże każdego dnia.

Zmianą jest wzrost firmy, czy też spadek sprzedaży. Zmianą jest przyjęcie nowej osoby do zespołu albo odejście któregoś z jego członków. Zmianą jest każdy nowy klient. To tylko przykłady.

Ostatecznie więc, sukces każdej firmy, czy też innej organizacji, uzależniony jest od zdolności działających w niej ludzi do funkcjonowania w zmianie. Dowiedz się więcej na temat zmiany lub umów się na bezpłatną konsultację aby omówić problem zmiany w Twojej firmie.

jak pracujemy

Modele współpracy z Klientem

Nasze doradztwo polega na diagnozowaniu problemów związanych z funkcjonowaniem ludzi w firmie (funkcjonowaniem w zmianie) i wdrażaniu rozwiązań, które wyposażają ich w wiedzę i narzędzia pozwalające im z sukcesem działać w ich organizacjach.

Współpracujemy z Klientami w trzech modelach:

Akademia JA - Kobieta trenuje grupę osób przed tablicą.

Gotowe szkolenia zamknięte

których zakres i zagadnienia dopasowywane są do potrzeb Klienta

Akademia JA - Grupa osób pozujących do zdjęcia w biurze podczas treningu interpersonalnego Gdańsk.

Indywidualne programy szkoleniowo-rozwojowe

w całości opracowywane na potrzeby indywidualnej sytuacji Klienta

Akademia JA - Biznesmen i kobieta rozmawiają przy stole w biurze podczas szkoleń dla pracowników i menedżerów Gdańsk.

Strategiczne doradztwo z zakresu HR

analiza sytuacji, rozwój, doskonalenie i tworzenie działów HR

Gotowe szkolenia zamknięte

Podczas długoletniego doświadczenia pracy z setkami firm i innych organizacji, wspartego wiedzą z zakresu między innymi psychologii, socjologii, czy zarządzania, zidentyfikowaliśmy grupę najczęściej występujących problemów organizacyjnych w firmach. Na tej podstawie stworzyliśmy pakiet szkoleń odpowiadających zidentyfikowanym problemom.

Następnie wielokrotnie przetestowaliśmy je w wielu firmach, udoskonalając i rozwijając. Dzięki temu, szkolenia z naszego pakietu szkoleń zamkniętych są sprawdzone i posiadają bardzo wysoką skuteczność, potwierdzoną wielokrotnie przez naszych Klientów.

Jeżeli wiesz jaki problem występuje w Twojej firmie, czy organizacji i chcesz go szybko rozwiązać, wybierając odpowiednie szkolenie wystarczy, że przejdziesz tutaj .

Jeżeli nie masz pewności jaki problem występuje w Twojej organizacji czy firmie, albo nie wiesz które z naszych szkoleń będzie najlepszym rozwiązaniem, lub chcesz się dowiedzieć w jaki sposób dostosujemy dane szkolenie do Twojej indywidualnej sytuacji, to wypełnij formularz i umów się na bezpłatną konsultację.

Indywidualne programy szkoleniowo-rozwojowe

Firmy, czy też inne organizacje, tworzą ludzie. Procesy zachodzące wewnątrz zespołów ludzkich są złożone i bardzo dynamiczne. Ludzie mierzą się ze zmianami, które w firmie zachodzą praktycznie cały czas. Nieprzygotowanie członków zespołów do radzenia sobie ze zmianą jest jednym z najważniejszych powodów problemów i kryzysów w firmach. Zarządzający często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że problem już istnieje albo z powodów, które go wywołują.

Każda firma, czy organizacja ma swoją specyfikę, a występujące w niej problemy maja charakter indywidualny, choć zachodzą często według znanych schematów. Najskuteczniejszym sposobem ich rozwiązywania jest wdrożenie odpowiednich narzędzi, indywidualnie dobranych i dopasowanych, właśnie do danej sytuacji w firmie. Nazywamy to wdrożeniem i osadzeniem w rzeczywistości Klienta.

Akademia JA - Grupa biznesmenów ściskająca dłonie w biurze podczas szkoleń dla pracowników i menedżerów Gdańsk.

Dlatego naszą główną usługą dla firm, czy też innych organizacji, są indywidualnie przygotowywane dla nich, programy szkoleniowo-rozwojowe. To usługa znacząco wykraczająca poza samo szkolenie. Rozpoczyna się diagnozą problemu lub sytuacji, następnie przygotowywany jest indywidulany program skoncentrowany na rozwiązaniu dokładnie zdiagnozowanych i zdefiniowanych problemów.

Opracowując indywidualne rozwiązanie, korzystamy z bardzo szerokiego katalogu posiadanych przez nas narzędzi, takich jak: metody coachingowe, autorskie narzędzia rozwojowe, indywidualnie tworzone procesy szkoleniowe, metody relaksacyjne, hipnoza i wiele innych. Proces zamyka faza implementacji, czyli wdrożenie specjalnie zaprojektowanych metod, których celem jest zapewnienie, że nowe nawyki czy umiejętności, zdobyte podczas programu rozwojowo-szkoleniowego, będą stosowane przez pracowników w ich codziennej pracy i staną się ich realnym nowym sposobem działania.

Strategiczne doradztwo z zakresu HR

Sprawne funkcjonowanie ludzi w firmie wymaga dobrze opracowanych i skutecznych procesów. Podczas naszej pracy z Klientami, bardzo często uzupełniamy indywidualny programy szkoleniowo-rozwojowy o doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania procesów współpracując ściśle w tym zakresie z działem HR.

W małych i dynamicznie rozwijających się firmach, czy też w firmach większych o mniejszej dynamice zarządzania kadrami, zajmujemy się również tworzeniem działów HR od podstaw. Tworzymy strategie ich funkcjonowania, wspieramy firmę w znalezieniu odpowiednich kandydatów do zarządzania takim działem i pracy w nim, a następnie wspomagamy we wdrożeniu nowego działu w firmie.

skuteczna nauka i rozwój

Jak tworzymy nasze programy szkoleniowo-rozwojowe?

Metoda 70/20/10

Najskuteczniejszy proces uczenia się i rozwoju pracowników to metoda 70/20/10, opisana przez Michaela M. Lombardo oraz Roberta W. Eichingera.

Wyjaśnia ona, że najlepszy efekt szkoleniowy uzyskuje się, gdy:

Wszystkie nasze programy szkoleniowe tworzymy właśnie w oparciu o ten model.

Oznacza to, że są one zawsze tak skonstruowane, aby 70% aktywności realizowanych było przez najróżniejsze zdania i ćwiczenia praktyczne, najczęściej na realnych sytuacjach zachodzących w firmie Klienta. 20% w formie współpracy z innymi osobami z firmy Klienta oraz z trenerem. Zaś 10% to przekazywanie przez trenera wiedzy teoretycznej.

Wdrażamy i osadzamy w rzeczywistości Klienta

Tworzenie indywidualnych programów szkoleniowo-rozwojowych, to nie tylko dopasowanie ich do indywidualnej sytuacji Klienta. Dla nas, to coś znacznie więcej, to wdrożenie i osadzenie ich w rzeczywistości Klienta.

Wtopienie się w organizację Klienta, aby dotykać i zmieniać precyzyjnie zdefiniowane punkty, a potem zapewnić stały efekt w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Aby w przypadku każdego Klienta, maksymalizować efekt naszych działań, tworzymy nasze programy szkoleniowo-rozwojowe według naszego autorskiego procesu.

szycie na miarę

Proces tworzenia programu szkoleniowo-rozwojowego

Tworząc indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy, korzystamy z czterech etapów, które zawierają działania standardowe. W zależności od sytuacji w firmie Klienta oraz jego oczekiwań, realizujemy również działania opcjonalne.

Działania Standardowe

Etap

Działania Opcjonalne

Wywiady ustrukturyzowane, ankiety wiedzy i/lub umiejętności

Kontakt/spotkanie z HR, właścicielem biznesowym, wybranymi uczestnikami

Etap 1

Badanie potrzeb

Uczestniczenie trenerów w rozmowach z klientami, współpracownikami lub podwładnymi

Ankiety zachowań

Grupy focusowe

Badania AC/DC

Warsztaty koncentrujące

Tajemniczy klient

Inne

Ustalenie celów z klientem

Podział odpowiedzialności

Etap 2

Określenie celów

Weryfikacja, czy cel jest kompatybilny z systemem

Etap 3

Realizacja programu

Raport poszkoleniowy

Kontakt z trenerem

Ankieta satysfakcji

Etap 4

Ewaluacja

Test wiedzy

Zadania domowe

AC/DC raport

Indywidualne informacje zwrotne

Team coaching

Follow-up

Raport doradczy

Audyt jakościowy

Coaching peer to peer

Inne

Ostateczny kształt programu szkoleniowo-rozwojowego jest wynikiem wspólnej pracy i ustaleń między Klientem, a konsultantem prowadzącym dany projekt po stronie Akademii JA.

Rozwijamy ludzi w Twojej firmie

Czym charakteryzują się nasze programy szkoleniowo-rozwojowe?

Akademia JA - Grupa osób pozujących do zdjęcia w biurze podczas treningu interpersonalnego Gdańsk.

Dostarczamy system o długofalowym działaniu

Szkolenie i rozwój pracowników to długotrwały proces. Obecność pracownika na sali szkoleniowej, czy jego czas spędzony z trenerem, to tylko mała część tego procesu. Jeżeli skończylibyśmy na tym etapie, inwestycja w szkolenia byłaby tylko kosztem. Dlatego nasze programy szkoleniowo-rozwojowe, to szczegółowo opracowane systemy, o długofalowym działaniu, które przekazujemy naszemu Klientowi. Istotną częścią tych systemów jest pakiet aktywności, które stopniowo uruchamiają się i funkcjonują w firmie długo po zakończeniu szkolenia.

Akademia Coachingu

Zamrażamy zmianę

Sprowokowanie zmiany, czyli przekonanie pracowników do tego, że konieczne są inne modele zachowań i inne nawyki niż stosowali dotychczas, jest tylko pierwszym etapem procesu rozwojowego. Prawdziwa siła naszych programów szkoleniowo-rozwojowych to ich nastawienie na zamrożenie zmiany. Oznacza to, że nowe nawyki, których nauczyliśmy pracowników i wyćwiczyliśmy w nich, nie zanikają po wyjściu trenerów z firmy. Te nawyki trwają i przekształcają się w nowy standard działania.

Akademia JA - Grupa przedsiębiorców przybijających sobie piątki po szkoleniu dla pracowników i menedżerów Gdańsk.

Generujemy wyniki

Nasze programy szkoleniowo-rozwojowe to inwestycje o wysokiej stopie zwrotu (ROI). Pracując przez wiele lat z setkami Klientów biznesowych, wypracowaliśmy sprawdzone i skuteczne metody, które powodują, że firma, czy też inna organizacja, po przejściu naszego programu diametralnie zmienia sposób działania. Znacząco zwiększają się nie tylko miękkie parametry satysfakcji pracowników, czy Klientów, ale przede wszystkim podnoszą się kluczowe parametry biznesowe takie, jak sprzedaż czy rentowność.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się więcej

Jeżeli czujesz, że tak skonstruowany program szkoleniowo-rozwojowy, to coś, co może przenieść Twoją firmę na nowy poziom rozwoju, albo może zapobiec rodzącej się sytuacji kryzysowej, lub po prostu zainteresowało Cię nasze podejście, skontaktuj się z nami: