Przejdź do sekcji dla dzieci i młodzieży
Akademia JA - Logo Akademii JA Agnieszka Zielonka

zmiana

Dlaczego nie doceniamy zmiany?

Zmiana towarzyszy nam praktycznie przez cały czas.  Każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej minucie naszego życia, coś się w nas zmienia. Przywykamy do zmiany i dlatego wydaje się nam, że jej nie ma.

Podobnie jest z sytuacją w firmie. W większości przypadków, wydaje się nam, że gdy ustalimy jakiś proces, wydamy jakieś zarządzenie, to załatwiliśmy sprawę i tak już będzie zawsze. Ale tak nie jest, firma, podobnie jak nasze życie, cały czas podlega zmianom. Brak świadomości tego procesu i wynikający z niego brak przystosowania pracowników do funkcjonowania w zmianie, jest jednym z głównych powodów kryzysów oraz jednym z najważniejszych hamulców rozwoju w firmie.

zarzadznie zmianą

Jeżeli chcesz, aby Twoja firma dynamicznie się rozwijała i była odporna na kryzysy, skorzystaj z naszego doradztwa i skontaktuj się z nami:

jak pracujemy

Zarządzanie zmianą – 3 etapy

1. Rozmrożenie zmiany

To innymi słowy, przygotowanie gruntu, aby zmiana mogła mieć miejsce. Spowodowanie, żeby w świadomości ludzi oraz organizacji pojawiła się potrzeba zmiany stanu obecnego, aby ludzie sami chcieli tej zmiany, która jest w danym momencie konieczna w firmie.

2. Wdrożenie zmiany

Czyli kształtowanie nowych postaw, zachowań, nawyków poprzez zastosowanie różnych narzędzi i technik szkoleniowo-rozwojowych.

3. Zamrożenie zmiany

To najważniejszy etap zarządzania zmianą. Na tym etapie utrwalamy nowe zachowania, nowe nawyki tak, aby stały się one dla pracowników, czy całych organizacji, nowym, naturalnie realizowanym modelem działania.

Jeżeli czujesz, że i Twoja firma jest w procesie zmiany, z którym nie do końca sobie radzi i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, jak możemy asystować w tym procesie, to umów się na indywidualną konsultację, lub po prostu skontaktuj się z nami:

klucz do sukcesu

Zamrożenie zmiany

Na gruncie kultury, w której żyjemy i działamy, i w której funkcjonuje większość firm i organizacji, w naturalny sposób mamy tendencje do sprawnego zajmowania się pierwszymi dwoma etapami zmiany – rozmrażaniem i wdrażaniem zmiany.

zarządzanie zmianą w organizacji

Zwykle umiemy, bez względu na to czy robimy to sami, czy przy wsparciu zewnętrznej firmy, znaleźć w firmie motywację do zmiany (rozmrożenie zmiany) oraz nauczyć ludzi nowych procesów, czy nawyków (wdrożenie zmiany). Niestety trzeci etap, czyli zadbanie o to, żeby nowe nawyki się zakotwiczyły i stały się naszym nowym, odruchowym zachowaniem (zamrożenie zmiany), jest w firmach wysoce zaniedbywany i niedoceniany.

Wydaje się nam, że jak nauczymy ludzi nowych nawyków, to oni już sami będą je stosować. To niestety jest wbrew ludzkiej naturze i aby faktycznie wiedza o nowych nawykach przekształciła się w ich odruchowe stosowanie, konieczne są dedykowane procesy, realizowane w firmie jeszcze na długo po tym, jak pracownicy wyjdą z sali szkoleniowej, a trenerzy opuszczą firmę.

Opracowanie i wdrożenie tych procesów to kluczowy czynnik, który powoduje, że program szkoleniowo-rozwojowy przekształca się z kosztu w inwestycję o wysokiej stopie zwrotu (ROI). Nasze programy szkoleniowo-rozwojowe, jako jedne z niewielu na rynku, wyposażone są właśnie w takie narzędzia, zapewniające zakotwiczanie się nowych nawyków i procesów w działaniu pracowników.

Poświęcamy temu aspektowi szczególną uwagę i wypracowaliśmy w tym zakresie szereg skutecznych i autorskich rozwiązań, o których możesz przeczytać tutaj.

Jeżeli czujesz, że i Twoja firma jest w procesie zmiany, z którym nie do końca sobie radzi i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, jak możemy asystować w tym procesie, to umów się na indywidualną konsultację, lub po prostu skontaktuj się z nami: