Przejdź do sekcji dla dzieci i młodzieży
Akademia JA - Logo Akademii JA Agnieszka Zielonka

Szkolenia

Twórcze rozwiazywanie problemów na co dzień

Jak odejść od schematów w myśleniu?

szkolenie twórcze rozwiązywanie problemów na codzien

O szkoleniu

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników pracujących w zespołach. 

Cele

Rozwinięcie umiejętności modyfikowania swoich poglądów pod wpływem informacji nowych lub sprzecznych z dotychczas żywionymi przekonaniami.

Uelastycznianie działań poprzez dostosowywanie się do zastanej sytuacji lub osoby.

Podniesienie gotowości do częstszego komunikowania własnych nowatorskich pomysłów.

Zwiększenie zdolności motywowania się do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i odchodzenia od schematów w myśleniu i działaniu.

Wzmocnienie postaw sprzyjających kreatywności zespołowej i indywidualnej.

Poznanie technik znajdowania rozwiązań w zespole.

Rozwinięcie umiejętności kreowania pomysłów w zespole.

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania technik kreatywnego myślenia użytecznych w fazie generowania rozwiązań oraz w fazie ewaluacji i selekcji rozwiązań.

Korzyści dla uczestników

Nabycie umiejętności jeszcze lepszego stosowania w praktyce narzędzi i instrumentów kreatywnego myślenia, tak by przełożyły się na efekty działań zawodowych.

Umiejętność stworzenia warunków sprzyjających kreatywności jednostki i zespołu.

Umiejętność zbudowania twórczej atmosfery nieskrępowanego i równoprawnego rozwiązywania problemów w zespole.

Nabycie sprawności w szybszym, lepszym i skuteczniejszym wdrażaniu nowych rozwiązań w życie.

Diagnoza potrzeb przed szkoleniem

Przed szkoleniem nasi trenerzy umówią się z przedstawicielami firmy na spotkanie mające na celu:

zdobycie informacji dotyczących kontekstu umiejętności, które będą rozwijane – kultury i języka organizacji;

sprecyzowanie umiejętności, które będą ćwiczone – wyodrębnienie zachowań stanowiących przyczynę występowania najczęstszych problemów, do szkolenia w pierwszej kolejności;

analizę potencjalnych źródeł trudności, których objawem są niepożądane postawy i dobór treści nakierowanych na postawy do ewentualnej zmiany;

opracowanie ćwiczeń odnoszących się do realiów pracy uczestników;

pozyskanie zaangażowania uczestników w projekt szkoleniowy poprzez określenie, jakie tematy oraz jakie formy pracy, z perspektywy uczestników, będą najbardziej użyteczne podczas szkoleń.

Kto poprowadzi to szkolenie?

Jedna z naszych wyjątkowych prowadzących

szkolenie twórcze rozwiązywanie problemów na codzien trener agnieszka zielonka

Agnieszka Zielonka

Coach, trenerka, terapeutka, psycholożka, twórczyni Akademii JA, przedsiębiorczyni z ogromnym doświadczeniem

Akademia JA - Coach, trenerka, konsultantka kryzysowa - Aneta Filipowska-Stempin

Aneta Filipowska-Stempin

Coach, trenerka, konsultantka kryzysowa. Łączy wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem zarządczym

Akademia JA - twórcze rozwiązywanie problemów - trenerka Izabela Derewicz-Czupryniak

Izabela Derewicz-Czupryniak

Coach, trenerka, psycholożka z ponad 20-letnim doświadczeniem, współautorka naszych szkoleń

Aby uzyskać ofertę na to szkolenie dla Twojej firmy lub dowiedzieć się więcej na temat tego szkolenia i możliwych terminów przeprowadzenia go, wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń na nr tel.: +48 516 195 701

Możesz również umówić się na bezpłatną konsultację, w takcie której omówimy potrzeby szkoleniowe Twojej firmy i zaproponujemy najlepsze rozwiązania. Wypełnij poniży formularz a oddzwonimy do Ciebie aby umówić konsultację w dogodnym dla obu stron terminie.